TED Mersin Ulusal Gençlik Forumu

TED Mersin Ulusal Gençlik Forumu

TED MERSİN 4. ULUSAL ÇALIŞTAY1
TED Mersin Koleji Ulusal Gençlik Forumu, lise öğrencilerinin belli komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varacakları ve vardıkları sonucu forum içinde sunacakları bir etkinliktir.
Katılımcıların tartışacakları konular, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunları olacaktır.
Bu sorunlar, TED Mersin Koleji Ulusal Forumu’nda, 31 Mart- 2 Nisan 2018 tarihleri arasında TED Mersin Koleji’nde değerlendirilecektir. Mersin’de düzenlenecek olan bu forum, takım kurma çalışmaları, komite çalışmaları, genel kurul aşamalarını içerecektir. Her komitenin kendi konusu olup, forumun çalışma dili Türkçe olacaktır.
Delegeler zorunlu olarak 1 öğretmen ile foruma katılabilirler. Okullar en fazla 10 delege ile katılabilirler.
Başvurular, okullara davetiye şeklinde gönderilecektir. Foruma delege, komite başkanı veya gazeteci olarak katılmak isteyenlerin, başvuru formlarının okul idaresince onaylanarak (Word dosyası üzerine doldurularak) tmuf@tedmersin.kl2.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

1-ÇEVRE Günlük yaşamda kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran birçok tehlikeli ürün bulunmaktadır. Bu ürünler işlerimizi daha hızlı, kolay ve etkili bir şekilde yapmamızı sağlayan temizlik malzemeleri, deterjanlar, boyalar, kişisel bakım ürünleri, pestisitler gibi çok çeşitlidirler.
Tüketici olarak marketten satın aldığımız bir ürünün genellikle güvenilir olduğuna inanırız. Ancak evlerimizde kullandığımız birçok ürün tehlikeli kimyasal maddeler içermekte ve bu ürünlerin uygun bir şekilde kullanılmaması ya da bertaraf edilmemesi halinde zararlı etkileri bulunmaktadır.
Her yıl tonlarca tehlikeli atığı evsel atıklarla beraber çöpe atmakta ve bunun sonucu yeraltı suyu kirliliği oluşmasına neden olmaktayız. Bu tehlikeli kimyasal ürünleri nasıl kullanmalıyız ve atıkları zararsız bir şekilde nasıl bertaraf edebiliriz?

2-KADIN HAKLARI
Aile içi şiddet, duygusal istismardan, ölümle sonuçlanan fiziksel şiddete varan çeşitli tür ve şekillerde karşımıza çıkabilir. Evli, bekâr, dul ya da boşanmış, tüm etnik gruplardan her statü ve yaştaki kadınlar aile içi şiddete maruz kalabilirler.
Aile içi şiddetin türleri nelerdir? Nasıl önlenebilir?

3-İNSAN HAKLARI
Çocukların yaşam hakkının korunması açısından önemli risklerin var olduğu, bu risklerin hem ailede hem de kurumsal ortamlarda varlığını sürdürdüğü, yoksulluk, şiddet ve istismar döngüsünün çocukların gelişme hakkından yararlanmaları önündeki en önemli engel olduğu yanı sıra gelir adaletsizliği ve buna dayalı olarak belirginleşen bölgesel/kentsel farklılıkların yaşam ve gelişme hakkını tehdit ettiği, fırsat eşitsizliğinin çocuklar özelinde toplumsal barışı tehdit eden en önemli unsur olduğu rahatlıkla söylenebilir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, engellilik olgusunun, kırsal bölgelerde yaşamanın, etnik ve dini farklılıklara sahip olmanın çocuklar için önemli sorunları tetiklediği unutulmamalıdır.
Çocuk Hakları ile ilgili ne gibi düzenlemeler yapılmalıdır?

4-EKONOMİ
Yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapması ekonomimizi nasıl etkilemektedir?

5-SAĞLIK
Günümüzde ekilebilir alanların marjinal sınırına gelinmesi, klasik ıslah çalışmalarından elde edilen verimlilik artışı, artan Dünya nüfusunun temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yetmemektedir. Bu nedenlerle, bitki ıslah çalışmalarında yeni teknolojilerin kullanılması gündeme gelmiştir. Dünya’da giderek artan gıda ihtiyacını karşılamak ve açlık sorununa çare bulmak için karşımıza “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)” kavramı çıkmaktadır. Gen değişikliği tarım, sağlık, gıda endüstrisi gibi pek çok alanda kullanılıyor. 1996 yılından itibaren GDO’lu tarımsal ürünlerin dünya ticaretine girmesiyle birlikte GDO’lar hakkında giderek artan biçimde tartışmalar devam etmektedir.
GDO insan sağlığını nasıl etkiler?

6-EĞİTİM
İnsanların yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirilmemesi ülkemizde büyük bir sorun. İnsanlar mutlu olabilecekleri üniversitelere ve mesleklere değil çevresinin baskısıyla, o anki popüler meslek veya okul neyse ona yönlendiriliyor. Sonuçta insanlar ya sevmediği işi yapıyor ya da okurken üniversitelerini bırakıp farklı bölümlere geçiyorlar. Üniversite sınavına giren gençlerin %35inin üniversite okuyan ya da üniversite mezunlarından oluşması bu vahim tabloyu gözler önüne sermekte. Etkin yönlendirmeyle insanların sevdikleri meslekleri yapması daha mutlu bireyler ve daha mutlu bir toplum meydana getirir.
Öğrenciler sevdiği mesleğe mi yönlendirilmeli yoksa popüler mesleklere mi?

7-HAYVAN HAKLARI
Hayvan hakları nelerdir? Hayvan hakları konusunda toplumdaki farkındalığı artırmak için ne gibi çalışmalar yapılabilir?

8- KÜLTÜR
Türkiye’de yaşanılan sorunlara baktığımızda şiddetin yaygınlaşması ile karşılaşıyoruz. Siyasi alanda, futbol müsabakalarında, aile içinde, sokakta, yani hayatın hemen hemen her alanında şiddet olgusu ile karşılaşıyoruz.
Toplumda şiddetin her türlüsünü yok etmek mümkün müdür?