Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriSULARDA YÜZEY KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN BİTKİSEL YAĞLAR

SULARDA YÜZEY KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN BİTKİSEL YAĞLAR

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

SULARDA YÜZEY KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN BİTKİSEL
YAĞLARIN VE PETROLÜN GİDERİMİNDE AYÇİÇEĞİ
SAPININ VE MISIR KOÇANIN ADSORBAN OLARAK
KULLANILMASI

Öğrenci: GÖKTUĞ ÜREY Öğrenci: DEMİR BAHÇECİOĞLU
Danışman: DERYA ÖZKÖK

Ham petrol ve petrol ürünleri başta tanker kazaları olmak üzere çeşitli
yayılma, sızıntı ve boşaltmalar sonucunda deniz ve okyanuslara karışır
ve sucul ekosistemlerde büyük tehdit yaratır. Dünya petrol
taşımacılığının %20’si Akdeniz üzerinden yapılmakta olup, günlük 360
milyon tondan fazla petrol Akdeniz üzerinden taşınmaktadır. UNEP’in
verilerine göre de yılda 100-150 bin ton petrol de denize dökülmektedir.
Bununla beraber alıcı suları kirleten diğer bir etmen ise bitkisel atık
yağlardır. Türkiye’de her yıl tüketilen yaklaşık 1,5 milyon ton bitkisel
yağın evsel ve endüstriyel kullanımı sonucu yaklaşık 350 bin ton
civarında atık yağ oluştuğu tahmin edilmektedir. Atık bitkisel yağlar
ekotoksik özelliklerinden dolayı çevreyle uyumlu olarak yönetilmesi
gereken atıklar arasında yer almaktadır. Bu çalışmamızda sulardaki
petrol ve bitkisel yağ kirliliğini, organik atık olan ayçiçeği sapı ve mısır
koçanı kullanılarak çevre dostu adsorpsiyon yöntemi ile bertaraf etmeyi
amaçladık, yapılan deneysel çalışmaların sonucunda en çok petrolün
gideriminin (%90) 2ml miktarda ve 1 gr ayçiçeği sapı ile gerçekleştiği,
en çok bitkisel yağ gideriminin (%85) 2ml miktarda 1 gr ayçiçeği sapı
ile gerçekleştiği görülmüştür. Ayrıca mısır koçanının da petrol ve
bitkisel yağ gideriminde iyi bir adsorben olduğu görülmüştür.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.