SOSYOLOJİ PROJESİ – HALKIN VE ESNAFIN ÇİN MALLARINA YÖNELİK TUTUMU

HALKIN VE ESNAFIN ÇİN MALLARINA YÖNELİK TUTUMU ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR
ARAŞTIRMA: K. M ARAŞ ÖRNEĞİ
SOSYOLOJİ PROJESİ

Bu çalışma, Kahramanmaraş ili merkez ilçede bulunan esnaf ve halkın Çin malına bakış açısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada Çin malı satan esnaf ve Çin malı kullanan halkın sosyo-ekonomik durumu ve Çin malı kullanma nedenleri üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Bu araştırmada gözlem, mülakat, anket ve kaynak taraması teknikleri kullanılmıştır. Araştırma evrenini Kahramanmaraş ili merkez ilçede bulunan Çin malı satarak geçimini sağlayan esnaf. Çin malı kullanan halk oluşturmaktadır. Projenin hedeflenen sonuca ulaşması İçin öncelikle veri taraması yapıldı. Ûrneklem grubunu Çin malı satan 69 esnaf ile Çin malı kullanan 150 halk oluşturdu. Veriler hazırlandıktan, konuyla ilgili kaynaklar incelendikten sonra esnaf ve halka anketler uygulandı. Esnafa yaşı, maddi ve eğitim durumlarını da kapsayan 16 soruluk bir anket uygulandı halka da yaşı, maddi ve eğitim durumlarını da kapsayan 21 soruluk bir anket uygulandı.

Anket formları Kahramanmaraş merkez ilçesinde Kasım ve Aralık aylarında 69 esnafa ve 150 halka uygulandı. Bu veriler SPSS programına girildikten sonra çıkan sonuçlara göre;
Halkın en fazla kullandığı Çin Malı ürünün elektronik eşya (%54,0) okluğu ve esnafın en fazla sattığı Çin malı ürününde elektronik eşya (%44.9)otduğu sonucuna varıldı.

Çin malı kullanan halkın birçok teknik sorun (%58.0) yaşamasına rağmen, haklarını aramak için tüketici haklarına başvurmadığı sonucuna varıldı.

Çin malı ürün satarak para kazanan birçok esnaf satışlardan memnun olsa da Çin mallarının ülke ekonomisini düşürdüğüne inandığı sonucuna varıldı.

Esnafın çoğu yerli malı ürünlerin daha kaliteli olduğuna inanmakla birlikte halkın Çin malına olan talebinden dolayı Çin malı sattığı sonucuna varıldı.

Esnafların yerli malını kaliteli (%85.5) bulduğu ve buna rağmen Çin malı ürün sattığı sonucuna varıldı.

KAHRAMANMARAŞ
MERKEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

DANIŞMAN: Oğuzhan CAĞLAR

Şeyma TAŞDEMİR
Ayşe ÖZDEMİR