Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014

20 – 22 Kasım 2014

Değerli Katılımcılar;
1995 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Sosyal Hizmet
Sempozyumları’nın onsekizincisi, 20-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Başkent
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından
düzenlenmektedir.
“Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet” konulu Sosyal Hizmet
Sempozyumu 2014’ün amacı, adalet sistemi ve adli sosyal hizmet temasını dünyada
ve ülkemizdeki uygulamaları ışığında bilimsel ve profesyonel boyutları ile tartışmaktır.
Bu alanda yer alan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık
gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması, çözümler üzerinde
çalışabilme açısından büyük önem taşımaktadır. Sempozyum’un, katılan öğrencilere
profesyonel kimlik kazanma yönünde yarar sağlayacağı da düşünülmektedir.
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014’ün ulaşmak istediği en önemli hedef; adli sosyal
hizmet alanındaki mevcut durumu değerlendirmek, uygulama ve bilimsel yaklaşımları
tartışmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak, sosyal hizmetin mesleki ve disipliner
gelişiminde kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Sempozyum’un bilimsel
programında, konferans, panel, atölye çalışmaları, sözel ve poster bildiri sunumları
yer alacak; ayrıca katılımcıların tercihlerine göre çeşitli sosyal etkinliklere de yer
verilecektir.
Değerli akademisyenler ve araştırmacılar, adalet alanında çalışan değerli
uygulayıcılar, sevgili sosyal hizmet uzmanları ve öğrencilerimiz; sizleri,
Üniversite’mizde düzenlemekte olduğumuz Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014’e
davet etmekten büyük bir onur duyuyorum.
Saygılarımla
Prof. Dr. Işıl BULUT
Sempozyum Başkanı

ANA TEMA

“Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet”

ALT TEMALAR
“Suç olgusu ve kriminoloji”
“Adalet sisteminin dünya ve Türkiye ölçeğinde işleyişi”
“Adalet siteminde sosyal hizmetin önleyici, iyileştirici, ıslah edici, geliştirici ve değiştirici işlevi”
“Suç mağdurları ve toplumsal koruma”

Sempozyum Koordinatörü

Doç. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban
Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Tel:0 312 246 66 78/1598
E-Posta:[email protected]

Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Emre Özcan
Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Tel:0 312 246 66 78/1565
E-Posta:[email protected]

http://shsempozyum2014.baskent.edu.tr/index.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.