SOLARTR 2014

Değerli Güneş Dostu,

“Üniversite/Sanayi/Kamu Kurum ve Kuruluşları/Sivil Toplum Örgütleri” işbirliğinde, 19-21 Kasım 2014 tarihleri arasında, Swissotel Büyük Efes İzmir’de “SOLARTR 2014” bilimsel etkinliği gerçekleştirilecektir.

“SOLARTR 2014”, Türkiye’de önemi giderek artan güneş enerjisinin yaygın kullanımında yenilikçi teknoloji ve uygulamaları konu alan, bilim ve teknoloji ağırlıklı uluslararası bir konferans ve sergi etkinliğidir.

Güneş enerjisi teknolojileri (PV, Isıl) ve yeni eğilimler, PV malzeme ve cihazlarının ölçüm ve karakterizasyonu, PV enerji tesisleri, Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP, CPV), Güneş enerjisi sistemlerinin işletimi, performansı ve güvenilirliği, Güneş ısıl ve güneş elektriği sektörü ve pazar dinamikleri, Kent planlamasında güneş enerjisi, Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma, Büyük ölçekli sistemler, Sanayi üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin bütünleştirilmesi, Binalarda bütünleşik güneş enerjisi sistemleri, Binaların yenilenmesinde güneş enerjisi kullanımı, Sıfır enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü, Enerji depolama sistemleri, Hibrid sistemler, Değerlendirme ve sertifikalandırma prosedürleri, Yeni malzeme ve yaklaşımlar, Yönetmelikler, çerçeve mevzuat ve bölgesel kalkınma, Güneş enerjisinde yenilikçi finansman modelleri, Ar-Ge, Ür-Ge ve gelecek işbirlikleri, Çevre sağlığı ve iş güvenliği konularının çok yönlü ele alınması öngörülmektedir.

Güneş Enerjisi paydaşlarının bir araya gelerek tüm yönleriyle sektörü ve gelişimini değerlendirmelerine platform teşkil etmek üzere kurgulanan SOLARTR 2014, araştırmacıdan sanayiye, kamudan uygulamacıya tüm tarafları bir araya getirdiği için ayrı bir öneme de sahiptir. Tüm paydaşların bir araya getirerek yeniliklerin paylaşılması ve birlikte çözüm önerileri oluşturulması, enerji üretiminde güneşin kullanımının yaygınlaştırılmasına hizmet edilmesi amaçlanmıştır.

Özellikle mevzuat ve gereklilikleri, sorun ve çözüm önerileri, etkin çalışması için bütünleşik sektör yapılanmasının ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta ihtiyaçları dile getirilecek; paylaşılacak bilgilerle hızlı gelişmekte olan Güneş Enerjisi sektörünün vizyonunun gelişimine, önerilerle olası tehditlerin giderilmesine ve engellerin kaldırılmasına katkı sağlanacak, söylemlerle hazırlanacak yol haritalarına ve eylem planlarına girdi teşkil edilecektir.

Düzenlemekte olduğumuz bu büyük buluşmaya sizleri de davet ediyoruz.

SOLARTR 2014 Yürütme Kurulu

ANA KONULAR

Güneş enerjisi teknolojileri (PV, Isıl) ve yeni eğilimler
PV malzeme ve cihazlarının ölçüm ve karakterizasyonu
PV enerji tesisleri
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP, CPV)
Güneş enerjisi sistemlerinin işletimi, performansı ve güvenilirliği
Güneş Isıl ve güneş elektriği sektörü ve pazar dinamikleri
Kent planlamasında güneş enerjisi
Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma
Büyük ölçekli sistemler
Sanayi üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin bütünleştirilmesi
Binalarda bütünleşik güneş enerjisi sistemleri
Binaların yenilenmesinde güneş enerjisi kullanımı
Sıfır enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü
Enerji depolama sistemleri
Hibrid sistemler
Değerlendirme ve sertifikalandırma prosedürleri
Yeni malzeme ve yaklaşımlar
Yönetmelikler, çerçeve mevzuat ve bölgesel kalkınma
Güneş enerjisinde yenilikçi finansman modelleri
AR-GE, ÜR-GE ve gelecek işbirlikleri
Çevre sağlığı ve iş güvenliği

GÜNDER, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü
Bestekar Sokak No:15/12 Kavaklıdere 06680 Ankara
Tel: 0312 418 1887
Faks: 0312 418 0838
E-posta: info@gunder.org.tr Web sitesi: www.gunder.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.