SOKAK KÖPEKLERİNDEKİ KİSTİK HİDATİDOZ HASTALIĞI

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlıklı Beslenme

SOKAK KÖPEKLERİNDEKİ KİSTİK HİDATİDOZ
HASTALIĞINDAN KORUNMAYI SAĞLAYACAK SİSTEM

Öğrenci: OĞUZ VICIL
Danışman: BAHAR BENZER

Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen Kistik hidatidoz hastalığının
etkeni,Echinococcus granulosus adlı parazittir. Bu parazitin insanlara
bulaşması sonucu iç organlarda kistik yapılar oluşmakta ve organların
fonksiyonunu bozmaktadır. Bu sebepler insanlarda ölümlere dahi
neden olabilen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Hastalığın insanlara
bulaşması sadece ortamda köpeklerin varlığı ile söz konusu
olmaktadır. Çünkü parazitin hastalık yapabilmesi için köpeklerin
sindirim sisteminde form değiştirmesi gereklidir. Birçok gelişmiş ülke
yıllar önce bu sorunu ortadan kaldırmıştır. Ancak bu esnada tüm
başıboş köpeklerin öldürülmesi gibi insani olmayan yöntemler ile bunu
gerçekleştirmişlerdir. Projede ülkemiz içinde göz önünde olmasa da
ciddi sorun olan ve her yıl can kayıpları ile milyonlarca lira ekonomik
zarara neden olan bu hastalığın ülkemize yaraşır şekilde hayvanları
katletmeden ortadan kaldırabilmek için bir sistem ortaya
konulmaktadır. Bu amaçla arduino geliştirme kartı ve RFID okuyucu
kitinden faydalanılmıştır. Sistemin mekanik hareketleri de step motorlar
vasıtası ile olmaktadır. Mama düzeneğinde ilaçlı (praziquantel içeren)
ve ilaçsız mamaların olduğu iki ayrı bölüm bulunmakta ve arduino
kartından gelen komuta göre salınım yapılmaktadır. Mama yemek için
gelen köpeği çip vasıtası ile sistem tanımakta, eğer son iki ay içerisinde
ilaç almamış ise ilaçlı mamadan yemesi sağlanmaktadır. Bu şekilde
antiparaziter ilaçları alan hayvanlarda hastalığın gelişmediği ve
insanlar için risk oluşturmadığı bilinmektedir. Oluşturulan sistem ile
hem sokak hayvanlarının beslenmesi, hem de hastalık kaynağı
olmadan insanlar arasında yaşayabilmeleri mümkün olacaktır.