SİMİT ÇAY EDEBİYAT ETKİNLİKLERİ ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI

SON KATILIM TARİHİ, GÜNÜ, SAATİ: 28 Nisan 2013, Cumartesi, 17:30

Tarz ve konu serbesttir.

ÖDÜLLER: Para ödülü, Plaketler, katılım belgeleri ve Simit Çay Edebiyat Dergisi

Birincilik Ödülleri : 300 TL + Plaket + Dergi
İkincilik Ödülleri : 200 TL + Plaket + Dergi
Üçüncülük Ödülleri : 100 TL + Plaket + Dergi
Özendirme Ödülü 5 adet : Kitap + Belge + Dergi

YARIŞMA HAKKINDA BİLGİ ve AMACIMIZ:
Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği ve Simit Çay Edebiyat Dergisi-Sitesi olarak ortaklaşa düzenlediğimiz bu yarışmamızla şiir ile ilgilenen kişilere kendilerini gösterecekleri bir ortam yaratma gayesi taşımaktayız.

KAPSAM:
Yarışma 16 (on altı) yaş üzeri herkese açıktır. Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Seçici kurul ve seçici kurula dâhil olan kişilerin yakınları yarışmaya katılamazlar.

YERİ: Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği, Simit Çay Edebiyat Dergisi

YARIŞMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılan şiir daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir süreli yayında veya şiir sitesinde yayımlanmamış olması gerekir. Bunun yanında, kısmen veya tamamen alıntılanmış şiirler de değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2. Her yarışmacı, yarışmaya en fazla iki (2) şiirle katılabilir. Şiirlerin dili Türkçe olmalıdır. Yarışmada konu ve tarz sınırlaması yoktur. Ayrıca katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

3. Yarışma Genel Ağ (İnternet) üzerinden gerçekleştirilecektir. Elden dosya teslimi yapılmayacaktır. Formdaki (*) ile işaretlenen ad, soyad, adres gibi tüm bilgilerin doldurulması zorunludur.

4. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, yarışmayı düzenleyicileri tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya Genel Ağ sayfasında yayımlanabilir.

5. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dil bilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

6. Para ödülü kazanan kişiler ödül törenine katılamazsa ödülleri belirttikleri bir banka hesabına yatırılacaktır. Belirtilen hesap numarası Türkiye merkezli ve Balıkesir’de şubesi bulunan bir bankaya ait olmalıdır. Düzenleme kurulumuz bankaların olası hesap işlem kesintilerinden sorumlu değildir.

7. Etkinlik düzenleyicileri gereken hâllerde yarışma koşullarında değişiklik yapabilirler.

8. Şiirlerin değerlendirilmesindeki tüm yetki seçici kurula aittir. Kurul: sanatsallık, toplumsal birlik, anayasaya uygunluk ve ölçülülük gibi ilkeleri karşılamayan veya çokça yazım yanlışı bulunan eserleri değerlendirmeye almama hakkına sahiptir.

9. Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Mustafa KUVANCI, Ensar KILIÇ, Yusuf AKGÜL, Mustafa KESER, Filiz Altıok DURAK, Ayşenur KAYA, İsmail SARIÇAY, İnsaf KAYA

ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

PUAN DEĞERİ
Şiirin Özgünlüğü
20 Puan
Şiirin imge ve çağrışım değeri
20 Puan
Şiirin ahenk değeri
20 Puan
Temanın bütünlüğü
10 Puan
Seçilen sözcüklerin uygunluğu
10 Puan
Türkçenin etkin kullanılabilmesi
10 Puan
Şiirin isminin içeriğiyle uyumu
5 Puan
Yazım ve noktalamanın doğru kullanımı
5 Puan
TOPLAM
100 PUAN

SONUÇLARIN YAYIMLANMASI: 3 Mayıs 2013 Cuma

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: Yer, daha sonra sitemizden (www.simitcay.com vewww.baysad.org ) duyurulacaktır.