SİHİRLİ KÖY

Proje Alanı: Fen ve Teknoloji

Proje Adı: Sihirli köy

Proje Amacı: Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak

Giriş:

Yenilenebilir enerji , sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı ; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar. Yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kullanılabilir veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebilir. Direkt kullanım örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, elektrik üretiminde kullanılan rüzgâr türbinileridir. 2002 yılı kasım ayı Enerji Ajansı verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kaynakları içindeki payı % 13.8 dir. Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar , % 16.5 hidro enerji, % 0.5 diğerleri (rüzgâr, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiştir. İşte bu nedenle enerji dönüşümleri ile bir evin ısınma ve aydınlanma ihtiyaçlarını karşılamış oluruz. Güneş enerjisi tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, arı bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur. Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır. Bu sayede ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan kalkacaktır. Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde sağlanabilmesidir. Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün ülkeler yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler. Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Fosil, yakıt yöntemlerde atmosfere zararlı gazlar salınmakta, bu gazlar havayı ve suyu kirletmektedir. Rüzgârdan enerji elde edilmesi sırasında ise bu zararlı gazların hiçbiri atmosfere salınmaz, dolayısıyla rüzgâr enerjisi temiz bir enerjidir, yarattığı tek kirlilik gürültüdür. Pervanelerin dönerken çıkardığı sesler günümüzde büyük ölçüde azaltılmıştır.

Kullanılan Yöntem:

Çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teorik bilgiler araştırılmış,enerji dönüşümü ve kullanım alanları incelenmiştir. Güneş panelleri ile güneş enerjisi elektrik enerjisi ve ısı enerjisine dönüştürülmüştür. Bu sayede bir evin aydınlanması ve kullanılan suyun ısıtılması sağlanmıştır. Evin bahçesinde bulunan şerit ledler rüzgar enerjisinden faydalanılarak aydınlatılmıştır.

Projenin Bütçesi:

Projenin toplam maliyeti 100 TL-150 TL civarındadır.

Proje çalışmasının takvimi:

7 Ekim-27 Ekim: Literatür taraması

14 Kasım-29 Aralık: Projenin hazırlanması

Ulaşılan sonuçlar:

Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir oluşları, en az düzeyde çevresel etki yaratmaları, işletme ve bakım masraflarının az olması ve ulusal nitelikleri ile güvenilir enerji sağlama özellikleri ile dünya ve ülkemiz için önemli bir yere sahip olduğu açıklanmıştır.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji tasarrufu sağlandı. Bir köyde evlerin kendi enerjilerini ürettiğini gösterdik.

Kaynaklar:

MEB 7.sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabı 3.Ünite Yaşamımızdaki Elektrik,2. Ünite Kuvvet Hareket

MEB 8.sınıf Fen ve Teknoloji 6.Ünite Canlılar ve Enerji İlişkileri Yenilenebilir Enerji Kaynakları