SERKA 6.Kısa Film Yarışması

SERKA 6.Kısa Film Yarışması

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik değerlerin tanıtılması amacıyla kısa film ve belgesel yarışması düzenlemektedir. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmanın kazananları için GALA düzenlenmesi de planlanmaktadır. 6. Kısa Film ve Belgesel Yarışmasında tema sınırlaması bulunmamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI

6. Kısa Film Yarışması’na katılacak eserlerin tamamı Serhat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği illerin en az birinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) çekilmiş olması gerekmektedir.

Yarışma, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) çalışanları ve birinci dereceden akrabaları dışında yurt içinden ve/veya yurt dışından herkese açıktır. SERKA’dan alınan görüntülerle yarışmaya başvuru yapılamaz.

Yarışmaya 1 Ocak 2015 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir.

Yarışma kapsamında SERKA’ ya sunulacak olan eserin daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara/festivallere katılmış olması engel değildir ancak bu yarışmalardan ödül almamış olması gereklidir.

SERKA’nın geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğu kısa film yarışmalarına başvurmuş yapımlar bu yarışmaya tekrar katılamaz.

Katılımcılar, en fazla 2 (iki) filmle/belgeselle yarışmaya katılabilirler, her film ve/veya belgesel için ayrı form doldurup filmle birlikte göndermelidir.

Başvuru sahipleri, Kısa Film ve Belgesel yarışmasına animasyon film ile başvuruda bulunamaz. Kısa film için 15 (on beş) dakikayı ve belgesel için ise 30 (otuz) dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.

Kısa Film/belgeselde kullanılacak bütün dillerde (Türkçe dâhil) Türkçe altyazılı olması gerekmektedir.
Yarışma başvurusu yalnızca bir kişi (yönetmen ve/veya yapımcı) tarafından yapılabilir. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

Yarışmaya katılan filmlerin senaryo, müzik ve diğer bölümlerinde telif hakkı doğuran eserlerle ilgili kullanım izinlerinin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış olması gerekmektedir. Telif haklarıyla ilgili doğabilecek sorunlarda maddi veya manevi tazminat / hak ve alacak talebinde bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki uyuşmazlıklarda sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yönetmen ve/veya yapımcı) aittir. Serhat Kalkınma Ajansı bu konuda hiçbir yükümlülüğü olmadığını ve sorumluluğu kabul etmediğini bu şartname ile beyan eder.

Filmler, yarışmaya DVD formatında, 3 (üç) kopya olarak teslim edilmeli; kopyaların her birinin üzerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, filmin türü yazılmalıdır. (DVD kopyaları iade edilmeyecektir.)
Başvuru belgelerinde ilgili yerlere konmak üzere filmin ve yönetmenin birer adet fotoğrafının konulması, yönetmenin özgeçmişi ve filmin özetinin yazılması (en fazla 100 sözcük) talep edilmektedir. Bu bilgiler basılı malzeme olarak ve DVD’ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir.

Filmlerin Yarışma Yürütme Kurulu adresine en geç 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar elden veya kargo ile ulaştırılması zorunludur. Gönderim bedeli katılımcılara aittir. Posta ve kargo hizmetlerinden kaynaklanacak gecikme ve hasarlardan Yarışma Yürütme Kurulu sorumlu değildir.

Aday filmlerin ticari amaç taşımaksızın, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ve/veya Ajans tarafından destek verilen etkinliklerde gösterilmesi, Ajansın internet sitesinde paylaşılması, televizyonlarda ve internet ortamında tanıtım ve haber amaçlı kullanılması, başvuruyu yapan yönetmeni ve yapımcısı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Şartnamenin ilgili maddelerindeki koşulları yerine getirmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru formuna, www.serka.gov.tr/kisafilm adresinden ulaşılabilir.

YETKİ

Ön Değerlendirme Kurulu ve Seçici Kurul’un kararları kesindir.
Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
Katılımcılar, başvuru formunu imzalayarak, yarışma şartnamesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.
Bu şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Serhat Kalkınma Ajansı adına Yarışma Yürütme Kurulu yetkilidir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin son teslim tarihi : 16.10.2017
Ön Eleme : 17.10.2017
Seçici Kurul üyelerinin açıklanması : 17.10.2017
Yarışma sonuçlarının açıklanması : 19.10.2017
Gala : 21.10.2017

Serhat Kalkınma Ajansı
Yarışma Yürütme Kurulu

Telefon: 0 474 212 52 00

Raportörler: Aycan KARACA (Dâhili 2005) – Murat ÖZDEMİR (Dâhili 2020)
E-posta: info@serka.gov.tr

Adres:
T.C. Serhat Kalkınma Ajansı
SERKA 4. Kurmaca Kısa Film ve Belgesel Yarışması
Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 KARS