Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu

Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu

26-27 Mart 2015 DİYARBAKIR

Saygıdeğer Hocam,
Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 2010 yılından beri “Diyarbakırlı Kültür ve Sanat İnsanları” projesi çerçevesinde çeşitli sempozyumlar düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2010 yılında Cahit Sıtkı Tarancı, 2012 yılında Sezai Karakoç ve Alî Emîrî Sempozyumları tertip edilmiştir. Bu yıl da 26-27 Mart 2015 tarihlerinde Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Valiliği ve Atatürk Kültür Merkezi işbirliği ile “Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu”nun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşamış Diyarbakırlı bir sanatkâr aileden gelen Said Paşa ve Süleyman Nazif, bu ailenin edebiyat camiasına kazandırdığı iki güzide isimdir. Said Paşa, mutasarrıf kimliğinin yanı sıra edebiyat, tarih, mantık, felsefe ve tababet sahasında vermiş olduğu eserleri ile oldukça önemli bir şahsiyettir. Süleyman Nazif ise Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında özellikle işlemiş olduğu temler açısından farklı bir sanatçı profili çizmiştir.

Sempozyumda sunulacak tebliğler, Diyarbakırlı bu sanatkâr ailenin şeceresi ve özel olarak Said Paşa ve Süleyman Nazif merkezli olacaktır. Bu kapsamda tebliğlerin aşağıdaki ana ve alt başlıklar etrafında teşekkül etmesi düşünülmüştür.

1. Said Paşa
A. Nesri
B. Şiiri
C. Sosyal, Siyasi ve Dini Fikirleri
D. Edebiyat Teorisyenliği
E. Dil ve Üslup Çalışmaları
F. Tarih Metinleri
G. Diğer Eserleri
H. Kaynakları ve Tesirleri

2. Süleyman Nazif
A. Süleyman Nazif’in Sanatsal ve Düşünsel Kaynakları
B. Edebiyat Tarihimizdeki Yeri
C. Şiiri
D. Nesri
E. Dil ve Üslubu ile Bu Alandaki Çalışmaları
F. Süleyman Nazif’in Diğer Edebi Simalarla İlişkisi
G. Süleyman Nazif’in Siyasi Faaliyetleri
H. Tesirleri

3. Edebî, Tarihî ve Kültürel Yönden Ailenin Diğer Mensupları
A. İbrahim Cehdî Efendi
B. Süleyman Nazif Efendi
C. Faik Ali Ozansoy
F. Munis Faik Ozansoy

Sempozyuma katılmak istediğiniz takdirde bildirinin en fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet, başlık ve anahtar kelimelerini ekte gönderdiğimiz form üzerinde doldurarak en geç 16 Şubat 2015, Pazartesi gününe kadar snazifsempozyumu@dicle.edu.tr adresine göndermenizi istirhâm etmekteyiz.
Sempozyumda siz kıymetli hocamızı aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Düzenleme Kurulu

Son özet gönderim tarihi: 16 Şubat 2015

e-posta: snazifsempozyumu@dicle.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.