SAĞLIK VE GÜVENLİK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU

AMAÇ
Sağlık ve güvenlik, modern toplumda gelişmişliğin parametrelerinden kabul edilen, doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası çalışma alanları oluşturan, uygulama ve oluşan sonuçlar bakımından toplumun tamamını ilgilendiren bir konudur.

Çalışan insanın sağlık ve güvenliğinden, trafik güvenliğine, insan davranışı ve kültürle ilişkili bu alanın kitleselleşebilmesi ve toplumsal yararın sağlanabilmesi, yönetsel kararlılık, iki yönlü bilgi akışı, katılım ve davranış değişikliği gerçekleştiği ölçüde mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, sağlık ve güvenlik “iletişimi” eğitim kadar önemli ve özellikli bir alandır.

Sempozyumun amacı; çok bileşenli sağlık ve güvenlik alanının hukuki ve teknik düzenlemelerle belirlenen kurallarının uygulanmasının beklenmesi yerine, geniş kitlelerin bilinçli – istekli katılımlarının sağlanmasında iletişimin işlevini incelemek, somut uygulamalar üzerinden tartışmak, son yıllarda sağlık ve güvenlik kültürü konusuna yönelik artan ilgiyi iletişim alanının olanakları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla buluşturmaktır.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, iletişimin ihmal edilmiş payının ve sunduğu olanakların tüm yönleriyle ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacağı bu sempozyumu düzenlemekten ve sempozyuma ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Sağlık ve güvenlik alanının ilk kez iletişim olgusuyla birlikte ve kapsamlı biçimde ele alınacağı sempozyumun en önemli hedefi ise, her yıl düzenlenerek kurumsallaşması ve gelecek yıldan itibaren uluslar arası bir niteliğe kavuşturulmasıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Kesinleşmiş Programın Yayınlanması: 24 Şubat 2014
Tam Metinlerin / Sunumların Teslimi: 4 Nisan 2014
Sempozyum: 29 Nisan 2014
Sempozyum Kitabının Yayını ve Gönderimi: 30 Mayıs 2014

SEMPOZYUM KURULLARI
SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Şahin KARASAR
(İletişim Fakültesi Dekanı)

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Ögr. Gör. Elif SUNGUR
Yrd. Doç Dr. Hakan AYTEKİN

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Yrd. Doç Dr. Selva ERSÖZ
Yrd. Doç Dr. Aygül Ernek ALAN
Yrd. Doç Dr. Hakan AYTEKİN
Yrd.Doç.Dr. Özge UĞURLU
Öğr. Gör. Devrim BARAN
Ögr. Gör. Elif SUNGUR
Öğr. Gör. Mehmet ÖZEN
Öğr. Gör. Adem YÜCEL

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Şahin KARASAR (Maltepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Seher YURT (Maltepe Üniversitesi)
Dr. Ali Rıza TİRYAKİ (Artı Danışmanlık)
Yrd. Doç Dr. Hakan AYTEKİN (Maltepe Üniversitesi)
Ögr. Gör. Elif SUNGUR (Maltepe Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.Nevin KILIÇ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem VATANSEVER (Namık Kemal Üniversitesi İ.İ.B.F, Çalışma Ekonomisi Bölümü)
Yrd.Doç.Dr.İdil IŞIK (Bilgi Üniversitesi Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi Y.L.P.)

[email protected]
elifsu[email protected]
[email protected]

Tel: (216) 626 10 50
Fax: (216) 626 10 70

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi / Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İstanbul

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.