Pegem Eğitim Kongresi

eğitim kongresi
eğitim kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri, 27-30 Ekim 2021’de yapılacak olan Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi’nde (IPCEDU-2021) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

IPCEDU-2021, Türkiye’nin saygın üniversitelerinden Gazi Üniversitesi ve uluslararası bir yayınevi olan Pegem Akademi iş birliği ile düzenlenmektedir.

Ana teması “Pandemide ve Sonrasında Eğitim – Education During the Pandemic and Beyond” olan Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi’nde (IPCEDU-2021) akademik konuların ele alınıp tartışılması ve ortaya çıkacak bilimsel çalışmaların yayın dünyasına kazandırılması amaçlanmaktadır. Programda; panellere, çalıştaylara, sözlü bildirilere, kapsamlı araştırmalara ve poster sunumlarına yer verilecektir. Kongre sunum dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

IPCEDU-2021 bildiri özet metinleri, kongre öncesinde “Bildiri Özetleri Kitabı” olarak yayımlanacaktır. Buna ek olarak; kongre sonrasında bildiriler, makale biçimine dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçmek koşulu ile “Tam Metin Bildiri Kitabı”nda basılacaktır. Başvuruların yayımlanması ile ilgili detaylı bilgilere “Kongre Bilgileri” başlığı altında yer alan “Çalışmaların Yayımlanması” menüsünden ulaşabilirsiniz.

Sizleri kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2021) dünyanın her tarafından meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması “Pandemide ve Sonrasında Eğitim” olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde belirlenen kapsam aşağıda sunulmuştur. Kongre kapsamında uluslararası bir karma sergi de düzenlenecektir. Sergi Komisyonu tarafından seçilen eserler kongre süresince sergilenecektir. Karma sergiye katılım koşulları ile ilgili bilgilere Uluslararası Sergi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Biyoloji Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Çevre Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Felsefesi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Felsefe Grubu Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Fizik Eğitimi
Görsel Sanatlar Eğitimi
İletişim Eğitimi
Kimya Eğitimi
Matematik Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Müze Eğitimi
Müzik Eğitimi
Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
Öğretmen Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Sanat ve Tasarım Eğitimi
Sağlık Bilimleri Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Uzaktan Eğitim
Yabancı Diller Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitimi
Yaşam Boyu Öğrenme

ipcedu.org