Orman ve Faunası Fotoğraf Yarışması

Orman ve Faunası Fotoğraf Yarışması

1. Yarışmanın Adı:
Türkiye Ormanları “Orman ve Faunası”dır.

2. Konu:
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteğiyle,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülmekte olan, Akdeniz Ormanları
Entegre Yönetim Projesi kapsamında, “Türkiye Ormanları” Yarışma Dizisinin üçüncüsü olan
“Orman ve Faunası” temalı ulusal fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi.

3. Amaç
Türkiye’nin zengin orman varlığı ve bu orman varlığı içinde hayvan çeşitliliğini ortaya koyan Türkiye
çapında bir fotoğraf yarışması düzenlemek amaçlanmaktadır.

4. Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

5. Katılım Koşulları:
• Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcileri, OGM
ve UNDP yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18
yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara
katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.

• Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir.
Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.

• Fotoğrafların 2015-2016-2017 yıllarında Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.

• Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz.
Aksine davranış kural ihlali sayılır.

• Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında yarışma organizasyonu
dışında veya fotoğraf topluluğu/kulübü/derneği etkinliklerinde eğitim amaçlı paylaşılmış ve
yayınlanmış olması katılıma engel değildir.

• Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• “Orman ve Faunası” konulu bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak
üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda
çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.

• Kural ihlallerinde, TFSF’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-10-03_06_2017.pdf)
13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle
iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer
ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

• Düzenleyici Kuruluş, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme
bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

• Düzenleyici Kuruluş, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde
işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

• Düzenleyici Kuruluş, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici Kuruluş, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici
Kuruluş, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya,
TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak
bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

• Yarışma sonuçları OGM’nin www.ogm.gov.tr ve www.undp.org.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan
edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla
bildirilecektir.

6. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

• Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.

• Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce
üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.

• Elden teslim, e-posta veya CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimiyle fotoğraf kabul
edilmeyecektir.

• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.

• Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.
Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

• Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki
tüm harfler küçük olmalıdır.

• İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin
“Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Bolu’da 2015’te çektiği “Yedigöller’e doğru”
adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_yedigollere_dogru” olabilir.

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi
yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için OGM ve UNDP sorumlu
olmayacaktır.

7. Telif Hakları:

7.1 Düzenleyici Kurumların Hak ve Sorumlulukları:

• Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak OGM’ye ait olacaktır.

• OGM bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya
diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini
belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj, afiş vb grafik düzenlemeler
yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

• Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılmasına, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin
verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kanun hükümleri uygulanır. OGM, telif hakkını aldığı tüm
eserleri telif hakları kanunu çerçevesinde her türlü yayın organında kullanabilir.

7.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

• Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin “Ödüller” maddesinde
belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve
sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin
olarak her ne nam altında olursa olsun OGM, UNDP ve TFSF ile Hangar Marka İletişim Reklam
Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

• Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi
bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü
şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu
olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

• Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5
Mbyte’ten az olmayacak şekilde CD/DVD’ye kayıtlı olarak) Eser Sahipleri tarafından OGM ve
UNDP’ye sunulmak üzere FSK’ye teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve
tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.

• Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler www.tfsf.org.tr ve
http://tfsfonayliyarismalar.org sitesinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, twitter,
instagram vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler TFSF yayını
olan Almanak 2017’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

• “Orman ve Faunası” konulu bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak
üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda
çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.

8. Diğer Hususlar:

• Yarışma TFSF tarafından “TFSF 2017-086” numara ile onaylanmıştır.

• Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

• Katılım bilgileri ve şartnameye, OGM’nin web sitesi www.ogm.gov.tr/ ve www.undp.org.tr ile
www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma
Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden incelenebilir.

• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.ogm.gov.tr, www.undp.org.tr ile
www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanacaktır.

• Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar OGM tarafından sergilenecektir.

• Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir albüm hazırlanarak ödül ve sergileme
alan katılımcıları ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na, TFSF ve üye derneklere birer
örnek gönderilecektir.

• OGM, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu
eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “OGM” kararı geçerlidir.

• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA
Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile OGM, UNDP ve
TFSF Yönetim Kurulu kararları geçerli olacaktır.

• Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler Sonuç Bildirim
Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra TFSF temsilcisi gözetiminde online (çevrimiçi)
başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

9. Ödül-Sergilemeler:
• Birincilik ödülü 5.000,- TL
• İkincilik ödülü 3.000,- TL
• Üçüncülük ödülü 2.000,- TL
• Mansiyon (5 adet): 1.000,- TL
• Sergileme (En fazla 50 adet) 250,- TL

10. Yürütme:
İşbu Şartname hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü (OGM) adına TFSF’nin görevlendirdiği
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)’nin koordinasyonunda Hangar Marka İletişim Reklam
Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma
sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti. tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların
açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak
sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Zaman aşımı ve Kural ihlali nedeniyle
ödenemeyen ödül bedelleri Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneğine bağış makbuzuyla aktarılır.

11. Seçici Kurul:
• Ömer KAVUK UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı
• Şenay ÇELİK OGM Orman Yüksek Mühendisi
• Sezgin KARA OGM Yayın Tanıtım Şube Müdürü
• Taner KIRAL Fotoğraf Sanatçısı, Prof. Dr.
• Tansu GÜRPINAR Yaban Hayatı Uzmanı
• İlker ŞAHİN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
• Necip EVLİCE Fotoğraf Sanatçısı
Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

12. Yarışma Takvimi:
• Yarışmanın Başlama Tarihi : 24.07.2017
• Son Katılım Tarihi : 30.11.2017 saat 23.00 (TSI)
• Seçici Kurul Değerlendirmesi : 05.12.2017
• Sonuç Bildirimi : 08.12.2017
• Ödül töreni ve sergi tarihleri : Katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

13. Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte
yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Düzenleyici Kuruluş:
Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
E-posta: senaycelik@ogm.gov.tr
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
E-posta: ayse.usta@undp.org

Yüklenici Kuruluş:
Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti.
Adem ARSLAN
E-posta: arslan_a05@hotmail.com
Telefon : 0312 425 07 22

Yarışma Sekreteryası-İletişim:
Hülya KUTLU / Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)
Fevzi Çakmak-1 Sokak, No: 22/2 Kızılay/Ankara
Telefon : +90 312 230 46 16
Web : www.fsk.org.tr
E-posta: fsk@fsk.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here