Okul Müdürlerinin Perspektifinden Geleceğin Okulları ve Okul Yöneticileri

Okul Müdürlerinin Perspektifinden Geleceğin Okulları ve Okul Yöneticileri

Bu araştırmada bu araştırmada, okul yöneticilerinin geleceğin mesleklerinin; bireylerinin, okullarının ve okullarında görev yapacak okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin nitelikleri konusunda görüşleri açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Tokat ili ve ilçelerinde görev yapan 43 okul müdüründen oluşmaktadır. Okul müdürlerinin; geleceğin mesleklerinin, bireylerinin, velilerinin, öğretmenlerinin okullarının ve okul yöneticilerinin nitelikleri konusunda görüşlerinin belirlenmesinde yapılandırılmış soru formları, geleceğin okullarına yönelik imajlarının belirlenmesinde “Geleceğin okullarını tasarla ” çizim formları kullanılmıştır. Soru formlarının hazırlanmasında klasik kalem testleri yerine web 2.0 araçlarından Padlet uygulamasından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; geleceğin meslekleri hakkında okul müdürlerinin genel anlamda günümüz mesleklerini belirttikleri, geleceğin meslekleri konusundaki düşüncelerinin geleneksel mesleklerin dışına çıkmada sınırlı kaldığı gözlenmiştir. Okul müdürlerinin geleceğin bireyleri konusundaki görüşleri genel anlamda 21.yy bireylerinde olması gereken nitelikler iken bu bireyleri yetiştirecek okulların nitelikleri günümüz okul tiplerinin niteliklerinden belirgin şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Okul müdürlerinin geleceğin öğretmenleri konusundaki görüşleri de 21.yy öğretmenlerinde olması gereken nitelikler şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca geleceğin velilerinde bulunması gereken nitelikler konusundaki okul müdürlerinin görüşlerinin, günümüz velilerinde olması gereken yönünde olduğu; fakat geleceğe yönelik olma niteliğinden uzak olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürleri, Geleceğin okulları, Geleceğin yöneticileri

BİRCAN Mehmet Akif
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Birimi, Öğretmen

Çetin KÖKSAL
Tokat Bilim Sanat Merkezi/ Öğretmen