Öğretmenler ve kütüphaneciler için mesleki gelişim seminerleri

Öğretmenler ve kütüphaneciler için mesleki gelişim seminerleri

Cumartesi günü FMV Işık Ortaokulu’nda!
Günışığı Kitaplığı’nın, her branştan ve düzeyden öğretmenler, kütüphaneciler ve eğitim yöneticileri için düzenlediği seminerlerin onuncusu için kayıtlar başladı. FMV Nişantaşı Işık Ortaokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek seminer, yaratıcı okuma uygulamaları ve usta edebiyatçıların konuşmalarıyla yine dopdolu!

PROGRAM

08.30 Kayıt ve ikram
09.30 Açılış
09.50 Doç. Dr. Necdet Neydim, Zor Zamanlarda Edebiyat
10.15 Yaratıcı Okuma Uygulamaları
• Neslihan Tırlı, FMV Işık Ortaokulu – Engeller Arasında, Gökkuşağı Yazı
• Ayşe Caner, Denizli Özel PEV Okulları – Şiirlerim İki Gözüm Üzümüm Benim
11.00 Kahve molası
11.20 Yaratıcı Okuma Uygulamaları
• Rahime Keskin, Özel Çekmeköy Modafen Ortaokulu – Keşiflerle Dolu Sırlar Yolu
• Saadet Tabakçı, Mersin İstiklal İlkokulu – Berk Mucit Oldu! Şimdi Sıra Hangimizde?
12.05 Kutlukhan Kutlu, Çocuklar Ejderhalardan Neden Korkmaz?
12.35 Öğle yemeği
13.45 Behçet Çelik, Çocuğun Edebiyat Hakkı
14.15 Sevengül Sönmez, Okulu Bir Edebiyat Mekânına Dönüştürmek
14.40 Edebiyat Efsanemiz Adalet Ağaoğlu
15.00 Kapanış

Seminerin kazanımları

Öğretmenler ve kütüphaneciler, öğrencilerle gerçekleştirdikleri yaratıcı okuma uygulamalarını
sunarak, meslektaşlarına pratik ve etkili yeni yollar öneriyorlar.

Kişisel becerilerin gelişiminde edebiyat kitaplarının kullanımı.
Kitaplarla felsefi sorgulamaya geçiş, düşünce eğitimi.
Değerler eğitimi, engelli bireylerle empati kurmak, farkındalık yaratma.
Türkçe dersinden edebiyat dersine geçişteki okuma
kazanımlarını öğrenci merkezli etkinliklerle işleme.
Sosyal yaşamda haklar, sorumluluklar ve değerler sorgulaması.
Metni yer ve zamana göre değerlendirme ve kurgulama becerisi.
Empati kurma ve problem çözme becerisinin geliştirilmesi.
Metin aracılığıyla okula hazırlama, uyum sağlama ve Türkçe kazanımları.
Umut, dayanışma ve yaşama hakkı üzerine eleştirel ve
yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi.
Çoklu zekânın kullanımıyla kitap inceleme ve etkin okuma.
PYP temaları yoluyla çevre farkındalığını geliştirmek.

Neden Eğitimde Edebiyat Seminerleri?

Eğitimde Edebiyat Seminerleri, Aralık 2009’da gerçekleştirilen
5. Ulusal Yayın Kongresi’nde, çocuk ve gençlik edebiyatı konusunda
alınan eğitimcinin eğitimine ilişkin karar doğrultusunda, Günışığı Kitaplığı
tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle projelendirildi. Her seminer edebiyatın
gücüne, önemine inanan farklı bir eğitim kurumunun çatısı altında gerçekleşiyor