Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 2012

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezinin önderliğinde iki yılda bir düzenlenmesi planlanan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresinin 15-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır.

 Kongrenin başlıca hedefi, ülkemizde Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji ile ilgili konularda faaliyet gösteren tüm çözüm ortaklarının etkileşimde bulunabileceği bir platform oluşturmaktır. Bu bağlamda kongre esnasında bildiri ve poster sunumlar gibi bilimsel aktivitelerin yanı sıra, ilgilenen firma ve araştırma gruplarını bir araya getirecek etkinliklerin de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 Diğer yandan, kongre süresinde, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknolojik çalışmalarda kullanılan laboratuar ekipman ve ürünlerinin, bu alanda hizmet veren firmalarca sergilendiği ve tanıtıldığı standlar mevcut olacaktır.

KONGRE KONULARI
-Biyoinformatik/Sistem Biyolojisi
-Biyomühendislik/Biyosensör
-Biyolojik Modelleme
-Biyolojik Veri Tabanları
-Biyomateryal
-Biyoreaktör
-Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi
-Çevre Biyoteknolojisi
-Endüstriyel Biyoteknoloji
-Genetik Mühendisliği
-Gıda Biyoteknolojisi
-Moleküler Biyoloji ve Genetik
-Nanobiyoteknoloji
-Kanser Moleküler Biyolojisi
-Omik Bilimleri
-Tıbbi Biyoloji