MELATONİN KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

MELATONİN KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Öğrenci: YİĞİT KAAN KIZLIER
Danışman: DİDEM TARHAL

PROJENİN ÖZETİ: Melatonin, epifiz bezi tarafından salgılana ve uykuuyanıklık
döngüsünü düzenleyen bir hormondur. Melatonin, doğrudan
radikal süpürücü olarak ve dolaylı olarak antioksidan enzimlerin
düzenlenmesi yoluyla antioksidan etki gösterir ve kansere karşı
koruyuculuğu meme kanseri gibi kanser tiplerinde gösterilmiştir. Erken
yaştan itibaren körlük yaşayan hastalarda kanser hastalığının daha az
görüldüğü ve bunun da artan melatonin salgısına bağlı olabileceği
bilimsel çalışmalar ile araştırılan bir konudur. Bu durum daha çok
meme kanseri üzerinde çalışılmıştır. Bizim çalışmamızda, melatoninin
koruyucu etkisinin farklı tip kanserde de etkili olabileceği
önerilmektedir. Bunun için, projemizde insan beyin kanseri hücreleri
üzerinde 6 saat boyunca uygulanan 3 farklı dozda melatoninin hücre
canlılığına ve hücre ölümüne etkisi araştırılmıştır.