MEB tarafından “100. Yıl ve Eğitim” temalı kısa film yarışması düzenlenmekte

Kısa Film Yarışması
MEB Kısa Film Yarışması

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen “Eğitim” temalı kısa film yarışması, 100. yılın ruhuna uygun, eğitime dair farkındalık yaratacak ve gelecek nesiller için ilham verecek kısa filmlerin üretilmesini amaçlamaktadır.

100. Yıla Özel “Eğitim” Temalı Kısa Film Yarışması

Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, iller arası kısa film yarışması düzenlenecek.

AMACI: Bu yarışma ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılma girerken dünden bugüne ve bugünden yarma uzanarak millî eğitim olgusu ile birlikte vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi, bu bağlamda Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle öğrencilerimize millî eğitimin öneminin kavratılması amaçlanmıştır.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:
• Seçiciler Kurulu Üyeleri ve/veya birinci dereceden yakınları yarışma kapsamında oluşturulacak ekiplerde yer alamazlar, danışmanlık yapamazlar ve senaryo gönderemezler.
• İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde süreci koordine etmek üzere İl Millî Eğitim Müdürünün uygun gördüğü İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü başkanlığında, ortaöğretim düzeyinde aynı ya da farklı okul türlerinde öğrenime devam eden öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin görev alacağı ekip oluşturulmalıdır.
• Çekilecek kısa filmlerde ortaöğretim öğrencilerine mutlaka rol ve/veya görev verilmelidir. Öğrencilerin görev almadığı filmler değerlendirme işi bırakılacaktır. Buna ek olarak filmlerde eğitim kurumu yöneticilerine, öğretmenlere, diğer kademelerdeki öğrencilere ve yardımcı personellere de rol ve/veya görev verilebilir.
• İl Millî Eğitim Müdürlükleri, bu yarışma kapsamında yükseköğretim kurumları ile iş birliği yaparak danışmanlık ve ekipman desteği alabilirler.
• Yarışma “100. Yıl ve Eğitim” temasım işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda “100. Yıl ve Eğitim” temalı kurmaca, deneysel, belgesel ve canlandırma türlerinde hazırlanacak kısa filmler değerlendirmeye alınacaktır.
• Yarışmanın herhangi bir aşamasında yer alacak öğrenciler için veli izin formu (Ek 4) doldurulması zorunludur.
• İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde düzenlenecek olan yarışmaya her ekip ydmz bir filmle katılabilecektir. Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin taahhütnameyi (Ek 3) imzalaması gerekmektedir.
• Senaryo orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.
• Yarışma dili Türkçedir.
• Film süresi en fazla 7 (yedi) dakikadır.
• Filmlerin çekim kalitesi/çözünürlüğü, en az 1920×1080 piksel olmalıdır.
• Yarışmaya katılacak filmler, usb belleğe yüklenerek gönderilecektir.

• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendimeye alınmayacaktır.
• Posta/ kargodan doğabilecek gecikmeden, gönderilen usb bellekte ortaya çıkabilecek amalardan Bakanlığımız sorumlu değildir.
• Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Yaymcılıkla ilgili yürürlükteki mevzuata, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını destekleyen, genel ahlak kurallarına uymayan, siyasî amaçlara hizmet eden, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar, katılımları halinde değerlendirmeye alınmazlar.
• Yarışmaya gönderilecek usb belleklerle birlikte etiket de (Ek 1) gönderilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen filmler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir.
• Yarışmada dereceye giren ekiplerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan İl Millî Eğitim Müdürü veya temsilcisi, ekipten bir danışman öğretmen ve ekip temsilcisi bir öğrenci 10 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da yapılacak ödül törenine katılabilecektir. Söz konusu ekipte özel gereksinimli bireyler bulunması durumunda Bakanlığımızca ulaşım desteği verilecektir.

Yarışmaya gönderilen kısa filmler, seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Seçici kurul, kısa filmlerin özgünlüğü, yaratıcılığı, teknik kalitesi ve eğitime dair mesajı gibi kriterlere göre değerlendirme yapacaktır.

Son katılım tarihi 22 Kasım 2023 olarak belirlenen kısa film yarışması neticesinde ödül almaya hak kazanan ekipler, ödüllerini 10 Aralık 2023 tarihinde Ankara’daki MEB Şûra Salonu’nda gerçekleştirilecek törende alacak.

Yarışmanın başvuruları 22 Kasım 2023 tarihinde sona erecektir. Yarışmaya katılmak için gerekli olan başvuru formu ve şartname, MEB’in internet sitesinden temin edilebilir.

Yarışma şartnamesine için tıklayınız.