Matematik Materyal Geliştirme Etkinliği

YAŞAYAN MATEMATİK MATERYAL GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ
Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin proje tabanlı, yapılandırmacı eğitim öğretime katkı sağlamak amacıyla Yaşayan Matematik Materyal Geliştirme Etkinliğini Türkiye geneli resmi ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik yapmaktadır.

1) PROJENİN ADI:
Yaşayan Matematik Materyal Geliştirme Etkinliği

2) PROJENİN KAPSAMI:
Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ülke genelinde resmi ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görevli matematik öğretmenlerine yönelik ‘ Yaşayan Matematik Materyal Geliştirme Etkinliği’ düzenlenecektir.

3) KONUSU:
Ülke genelinde ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan matematik öğretmenlerine yönelik proje tabanlı eğitim anlayışı doğrultusunda eğitim materyalleri geliştirmeleri adına planlanan “Yaşayan Matematik Materyal Geliştirme Etkinliği” öğrencilerin matematik öğrenmesini kolaylaştırmak ve bu alanda başarılarını artırmaya amaçlamaktadır.
Matematikle ilgili yeterliliklerin öğrencilere kazandırılmasına katkı sunacak materyallerin bir araya getirilmesi istenmektedir.

4) SÜRESİ:
Başlangıç Tarihi: 17Aralık2018 Son Katılım Tarihi: 11 Mart 2019

5) HEDEF GRUBU:
Ülke genelinde resmi ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan matematik öğretmenleri.

6) AMACI
a. Öğretmenlerin proje tabanlı yapılandırmam eğitim ve öğretime katkı sağlaması.
b. Öğretmenlerimizin eğitim teknolojilerini kullanmalarının yaygınlaştırılması, mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimine katkı sunulması.
c. Öğretimi kolaylaştırıcı eğitim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesi.
d. Öğretmenlerin araştırma yapmalarının teşvik edilmesi.

7) FAALİYETLER:
Ortaokul ve ortaöğretim kuramlarında görev yapan matematik öğretmenleri olmak üzere;
– Öğretmenlerin eğitim metotları doğrultusunda yeni eğitim-öğretim materyalleri geliştirmesi.
– Materyallerin Artvin ilinde kurulacak olan matematik atölyesinde öğrencilerin istifadesine sunulması.

8) PROJEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a. Bu etkinliğe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı resmi ortaokul ve ortaöğretim kuramlarında görev yapmakta olan matematik öğretmenleri katılabilir.
b. Materyaller bireysel hazırlanacaktır.
c. Katılımcılar birden fazla materyal ile etkinliğe müracaat edebilir, ancak final aşamasına sadece bir materyal ile çağrılacaklardır.
d. Materyaller ortaokul ve lise müfredatına uygun ve kullanılabilir olmalıdır.
e. Materyaller özgün olmalı. Herhangi bir yerden değiştirilerek de olsa alınmamalıdır.
f. Özgün olmadığı tespit edildiği takdirde materyaller değerlendirmeye alınmayacaktır.
g. Materyaller reklam içeriği taşımamalıdır.
h. Materyaller öğrenmeyi motive edici ve kolaylaştırıcı olmalıdır.
i. Materyaller dersleri ve hedef davranışları destekleyici nitelikte olmalıdır.
j. Projede sunulan eğitim materyalinin örnek modeli, raporuyla birlikte sunulmalıdır.
k. Proje ile ilgili yapılan her türlü harcamalar katılımcılara aittir.
l. Ek-I’de bulunan tablo tam ve doğru olarak doldurulup proje ile birlikte gönderilmelidir.

9) JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
a. Yeni ve orijinal bir fikir olmalıdır ve fikir matematik öğretimine katkı sağlayacak bir neticeye bağlanmalıdır.
b. Güncel eğitim yaklaşımlarına ve müfredata uygun olmalıdır.
c. Kalıcı öğrenmeye katkı sunmalıdır.
d. Kolay bulunabilecek malzemelerle yapılan, uygulanabilir bir materyal olmalıdır.
e. Proje hedeflediği öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.
f. Proje raporu anlaşılır bir dille yazılmalıdır.
g. Rapor görsel materyallerle zenginleştirilmelidir.
h. Proje içerisinde öğretim materyalleri ve teknolojileri kullanılmalıdır.
i. Materyal öğrenci merkezli olmalıdır.

10) UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
a. Etkinlik koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmenlere duyurulacaktır.
b. Öğretmenler tarafından hazırlanmış olan materyaller okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
c. Eserler birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon basamaklarında ödüllendirilecektir.
d. Ödüllendirme tek kategoride yapılacaktır.

11) PROJE BAŞVURULARI
Başvurular 17 Aralık 2018 tarihinden itibaren başlayacak 11 Mart 2019 tarihinde son bulacaktır.
Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Materyalin anlatımı 1000 kelimeyi geçmeyecek rapor halinde açıklayıcı biçimde sunulacaktır. Gönderilen materyal ile raporun örtüşüyor olması gerekmektedir.
Başvuru sayfasındaki (EK-I) bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

12) ETKİNLİK ÇIKTILARI
Etkinlik sonunda dereceye giren materyaller Müdürlüğümüzün http://artvin.meb.gov.tr/ Web sitesinde yayınlanacaktır. Derece alsın veya almasın gönderilen eserlerin tüm telif hakları Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

13) FAALİYET TAKVİMİ ve ÖDÜLLER
NO FAALİYET TAKVİMİ
1. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince etkinliğin okullara duyurulması 17.12.2018
2 Okul Müdürlüklerince etkinlik öğretmenlere duyurulması 17/21.12.2018
3 Projelerin okul müdürlüklerine teslim edilmesi 4/8.03.2019
4 Projelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 11.03.2019
5 Projelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmesi 25/29.03.2019

ÖDÜLLER YAŞAYAN MATEMATİK MATERYAL GELİŞTİRME  ETKİNLİĞİ
Birincilik Ödülü 4.000,00 TL
İkincilik Ödülü 3.000.00 TL
Üçüncülük ödülü 2.000,00 TL
Mansiyon 1.000,00 TL

14) İLETİŞİM
Telefon: 0 466 212 10 32 – 0 466 212 59 51 – 0 466 212 59 53 Fax: 0 466 212 36 18
Adres: Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4 Artvin/Merkez E Mail: arge08@meb.gov.tr

EK-I

YAŞAYAN MATEMATİK MATERYAL GELİŞTİRME ETKİNLİK

BAŞVURU FORMU

ÖĞRETMENİN
Adı soyadı  
Çalıştığı İl  
Çalıştığı Okul  
Branşı  
İş Telefonu

(Kişinin açık rızasıyla)

 
Cep

(Kişinin açık rızasıyla)

 
E-postası

(Kişinin açık rızasıyla)