Marka Kent Sandıklı Sempozyumu

Dünyadaki rekabet olgusu sadece şirketler arasında değil ülkeler ve hatta şehirler arasın da da yaşanmaktadır. Bu süreçte markalaşma başarısı gösterebilmiş kentlerin ön plana çıktı ğını görmekteyiz. Kentlerin markalaşması büyük ve ünlü kentlerin bir özelliği olarak görüldü ğünden dolayı daha küçük ölçekli birimler için üzerinde durulmamaktadır. Oysa her kent bir markadır. Ancak önemli olan kentin marka değerini yükselterek rekabetçi avantajlar elde et mesini sağlamaktır.

Bu bakış açısından hareketle Afyon ili Sandıklı ilçesinin marka değerini yükseltebilecek özelliklerini belirlemek ve bu değerlerin Sandıklı için bir rekabet avantajı oluşturmasını sağla mak için “Marka Kent Sandıklı” sempozyumu düzenlenecektir. Konuya ilgi duyan herkesin katılımını bekler saygılar sunarım.

Düzenleme Kurulu Adına

Doç.Dr.Yusuf KARACA

Sempozyum Hakkında Genel Bilgi
Günümüzde küreselleşme olarak tanımlanan global entegrasyon süreci ile birlikte , coğrafi sınırlar ortadan kalkmış , ülkeler arasındaki iktisadi , siyasi ve sosyal ilişkiler hız kazanmış ve sermayenin dolaşımı ulusal sınırların ötesine geçmiştir. Küreselleşmenin bu hızlı yayılımından en çok etkilenen kuşkusuz şehirler olmuştur.

Bu etkilerin en belirgin örneği “Şehir markası” olgusudur.

Sosyo ekonomik kalkınma çabası içinde olan şehirlerin ülkelerinden bağımsız olarak uluslararası piyasada tanınması onları birer cazibe merkezi haline getirmiş, bu şehirler sermayeye yön veren, yatırım isteklerini teşvik eden mekanlar haline gelmişlerdir.

Bu gelişmelerin sonucu olarak şehirler kendilerine değer katabilmek, tercih edilebilirliklerini artırmak, farklılaşabilmek ve küresel rekabette yer alabilmek için ‘markalaşmaya’ Yönelmişlerdir.

Bu nedenle, üniversitelerimiz eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve toplum hizmetleri gibi üç temel ve önemli işlevi yerine getirmek zorundadır.
Üniversitelerimiz ülkemiz eğitim ve ekonomisinin itici gücü, uluslararası rekabet gücümüzü belirleyen başlıca unsurlardan biri ve insanlığın ulaşmış olduğu bilgi toplumu aşamasında bilgi ekonomisinin beyni niteliğine bürünmüş birer bilgi merkezidir.

BU MİSYONDAN HAREKETLE
MARKA KENT SANDIKLI SEMPOZYUMU ŞEHİR MARKASI OLUŞTURMA SÜRECİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR VERİ KAYNAĞI VE IŞIK TUTACAKTIR.

Sempozyum Konuları
1) SANDIKLI’DA YEREL EKONOMİ VE MARKALAŞMA ÖZELLİKLERİ

SANDIKLI’DA TİCARİ HAYAT
SANDIKLI’DA SANAYİ ÜRETİMİ
SANDIKLI’DA YEREL MARKALAR
SANDIKLI MARKA KİMLİĞİ, KİŞİLİĞİ
SANDIKLI’DA GİRİŞİMCİ ÖZELLİKLERİ
2) SANDIKLI’NIN TARIMSAL ÖZELLİKLERİ

PATATES ÜRETİMİ
HAŞHAŞ ÜRETİMİ
SERACILIK
MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ Vb
3) SANDIKLI’DA JEOTERMAL KAYNAKLAR VE ÖZELLİKLERİ

JEOTERMAL REZERVLER
JEOLOJİK ÖZELLİKLER Vb
4) SANDIKLI’DA TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER

YUNUS EMRE/TAPDUK EMRE
SANDIKLI’NIN TARİHİ EVLERİ VE CAMİLER VE TARİHİ KALINTILAR
AZİZ ABERKİOS
5) SANDIKLI’NIN ENTELLEKTÜEL SERMAYESİ

SANDIKLI’NIN YETİŞTİRDİĞİ İNSANİ DEĞERLER, İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLER, BÜROKRATLAR, İLİM ADAMLARI Vb
6) SANDIKLI’DA TURİZM POTANSİYELİ

TERMAL VE SAĞLIK TURİZMİ
DOĞA TURİZMİ
KÜLTÜR TURİZMİ
7) SANDIKLI’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE STRATEJİK KONUMU

İKLİM ÖZELLİKLERİ
ULAŞIM ÖZELLİKLERİ
LOJİSTİK ÖZELLİKLERİ
8) ŞEHİRCİLİK VE KENT YAŞAMI

İMAR ÖZELLİKLERİ
KENT YAŞAMI VE KENTLİLİK BİLİNCİ
9) SANDIKLI İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

Önemli Tarihler
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 17 Mart 2014
Bildirilerin değerlendirilmesi 02-15 Nisan 2014
Tam bildiri metninin gönderilmesi 01-15 Eylül 2014
Sempozyum tarihi 15 – 16 – 17 – 18 Ekim 2014

İLETİŞİM
ADRES : Afyon Kocatepe Üniversitesi SANDIKLI MYO Afyonkarahisar Yolu 4. Km Sandıklı / AFYONKARAHİSAR
TELEFON : 0 272 511 21 72
FAX: 0 272 511 21 75
MAİL : info@markasandikli.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.