Manisa ve Yunt Dağı Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Proje Adı : Manisa ve Yunt Dağı Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

SON BAŞVURU TARİHİ 08 Temmuz 2011
Saat 17.00

Aktiviteler, ağırlıklı olarak yunt dağı bölgesinde ve etrafındaki köylerde gerçekleşecek olup bir bölümü manisa ve etrafındaki ilçelerdeki tarihi, tabii ve kültürel alanlarda gerçekleşecektir. Program, öğretmenlerin, inceleme görevlilerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin doğaya ve tabii envanterlere bulunan ilgilerini artırarak çevre bilincinin verilmesine ve bu kazanımlarını kısa bir zamanda öteki nesillere aktarımlarını amaçlamaktadır. Be vesileyle daha sonraki nesillerin çevreye duyarlı, doğa bilgisi bakımından birikimli ve doğayı keşfetme arzusunda bulunan kişilerin olarak bulunması beklenmektedir. Bunun, doğa ve çevre konularında yerel ve milli esasıyla ehemmiyetli katkıları olacağı düşünülmektedir.

Projedeki eğitim süreci, öğrenci ( Katılımcı ) Odaklı olup, tabii işleyişleri sorgulamaya ve keşfetmeye istinaden olacaktır. Eğitim programı farklı ekosistemlerin bulunduğu alanlar kullanılarak tabii yerlerde gözlem yaparak, temas ederek, duyarak ve anlayarak öğrenmeyi sağlayıp tabii işleyişteki ilişkileri yorumlama ve analiz etme imkanı sunacaktır.

Eğitim sürecinin amaçları arasında son senelerde yaygınlaşmakta bulunan sağlık turizmi ve kırsal turizmin etkinlik alanında uygulamalı bir biçimde gösterilmesini mümkün kılmak, birleşmiş milletler gıda ve tarım teşkilatı ( Fao ) ile Çevre ve orman bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen “ dağlık alanlardaki yerleşimlerin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilebilmesi ve katılımcılığın geliştirilebilmesi – yuntdağı modeli” projesi çerçevesinde yapılan uygulamaların uzman eğitmenler yardımıyla gözlenmesini mümkün kılmak, seçenek proje yaklaşımları ve katılımcılığın geliştirilebilmesi hakkında yapılabilecekleri etkinlik alanında görmeyi mümkün kılmak sayılabilir.

Projedeki nihai maksatımız, katılımcıların doğada yaşayarak ve görerek elde ettikleri birikimleri, birer doğa gönüllüsü olarak geniş topluluklara aktarmalarını sağlayarak çevre idrakına sahip fertler yetiştirmektir.

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Yasin ALTAN

e-mail : yasin.altan@bayar.edu.tr

Hedef Kitle : MEB’e bağlı öğretmenler
Araştırma Görevlileri
Yüksek lisans veya doktora öğrencileri
Eğitim Fakültesi öğrencileri
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji veya Coğrafya Bölümü
öğrencileri

Etkinlik Yeri : Manisa

Etkinlik Tarihleri :II. ETKİNLİK DÖNEMİ
17 Temmuz 2011 –
27 Temmuz 2011

Başvuru Formu

Başvurusu kabul edilenlerden 50 Tl kayıt ücreti alınacaktır.

2011 Doğa Toplum Bilim Projeleri TÜBİTAK