Maden Hukuku Sempozyumu

Maden Hukuku Sempozyumu Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde
Afyonkarahisar’da düzenlenecektir.

Ülkemizde madenciliğin teknik, hukuki ve sosyal boyutu son yıllarda kamuoyunun dikkatini
çekmektedir. Yakın zamanda meydana gelen elim maden kazaları madenciliğin hem teknik ve bilimsel
açıdan, hem de hukuki bakımdan multidisipliner olarak incelenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
Nitekim 18.2.2015 tarihinde kabul edilen 6592 sayılı kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu’nda
değişiklikler yapılmıştır.

Sempozyumun amacı, madencilik alanında uygulamada karşılaşılan sorunlar ile özellikle
mahkeme kararlarında somutlaşan hukuki problemleri değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmaktır.
İlgili meslek kuruluşu temsilcileri, sektör çalışanları, akademisyen ve araştırmacıların bir
araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun, bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları
sunması ve madencilik alanında yapılacak hukuki ve teknik gelişmelere ışık tutması beklenmektedir.
Sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Sempozyumun genel
çerçevesine uyulması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

Bildiri Konuları:
1- Madenciliğin Temel Sorunları (Bürokratik, Teknik, Çevresel vb.)
2- Madenciliğin Sosyal Boyutu (Eğitim ve Çevre)
3- Madencilik Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler
4- İmtiyaz Sözleşmeleri, İzin ve Ruhsatlar Bakımından Maden Hukuku
5- İş Sağlığı ve Güvenliği
6- Ceza Hukuku Bakımından Madencilik
7- Özel Hukuk Bakımından Madencilik
8- Maden Ekonomisi ve Finansmanı
9- Madencilik Politikaları ve AB Uyum Sürecinde Madencilik Mevzuatı
10- Maden Kapatma, Atık Yönetimi ve Yeniden Düzenleme- İyileştirme

Sempozyuma katılmayı arzu eden iş kolu temsilcilerini, bilim insanlarını ve araştırmacıları
yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; Türkiye’de madenciliğin sorunlarının tespiti, tartışılması
ve gelişimini inceleyen bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı uygulamadaki tecrübeleri ve akademik
çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının en az 300 kelimeden oluşan bildiri özetlerini
15 Haziran 2015 tarihine kadar info@madenhukukusempozyumu.org adresine göndermeleri
gerekmektedir. Özetlerin Sempozyum Yürütme Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra kabul
edilenlere ilişkin ikinci duyuru ilgili internet adresinden yapılacaktır.
Sempozyum yeri belirlendikten sonra web sayfasında ilan edilecektir. Bildiri sahiplerinin
konaklama giderleri karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı bekler, saygılar sunarız.

Önemli Tarihler:
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi : 15 Haziran 2015
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması : 30 Haziran 2015
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi : 15 Ağustos 2015
Sempozyum Programının Açıklanması : 14 Eylül 2015
Sempozyum Tarihleri : 3-4 Ekim 2015

İletişim Bilgileri:
Web: www.madenhukukusempozyumu.org
E-posta: info@madenhukukusempozyumu.org
Mühendislik Fakültesi
Tel: 0272 228 14 23 (Dahili: 62147) Fax: 0272 228 14 22
Yrd.Doç.Dr. Erkan ÖZKAN
Hukuk Fakültesi
Tel: 0272 228 14 50 (Dahili: 15295) Fax: 0272 228 14 77
Arş.Gör. İsmail ÖZDEN

Yürütme Kurulu
Prof.Dr. Ali Şafak BALI Prof.Dr. Bahri ERSOY
Doç.Dr. Ali SARIIŞIK Yrd.Doç.Dr. Altan Fahri GÜLERCİ
Yrd.Doç.Dr. Erkan ÖZKAN Yrd.Doç.Dr. Gencay SARIIŞIK
Yrd.Doç.Dr. Zehra Ebru SAYIN Yrd.Doç.Dr. Ayşe KILINÇ
Arş.Gör. İsmail ÖZDEN Arş.Gör. Şafak ORHAN
Arş.Gör. Uğur Cem TÜRKER Mustafa KÖYLÜ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.