Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu

Sempozyum Çağrısı

Günümüzde, “kültürel miras” ve “kadın” ile ilgili çalışmalar tüm dünyada büyük hızla devam etmekte ve her iki alanda büyük değişimler izlenmektedir. Arkeolojik mirastan somut olmayan kültürel mirasa kadar farklı alanlarda rastlanan “kadın”, kültürel mirasın üretilmesi, devamının sağlanması veya geleneksel bilgi ile uygulamaların yeniden biçimlenmesi gibi farklı roller sergilemektedir. Günümüzde kadınların giderek yitirdiği bu rollerin yeniden gündeme gelmesinin ve tartışılmasının, hem kültürel mirasın korunması hem de toplumsal yaşamda kadının konumunun belirlenmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Tarihöncesi dönemlerden günümüze çok farklı medeniyetlerin birlikte izlendiği ülkemizde ise bugün “kültürel miras” olarak değerlendirilen başta sitler, anıtsal yapılar, sivil mimarlık örnekleri, el sanatları, halıcılık, dokumacılık gibi taşınmaz ve taşınır kültür varlıklarında ve edebiyat, yemek, müzik, semboller, halk oyunları, dinsel ritüeller gibi somut olmayan kültür varlıkları gibi birçok öğede “kadın” izine, katkısına ve emeğine rastlanmaktadır.

Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu ile ülkemizde tarihöncesinden günümüze kadın tarafından/ile birlikte/için üretilen ve/veya korunan ve bugün “kültürel miras” olarak değerlendirilen veya “kültürel miras” niteliği gösteren varlıkların gündeme gelmesi düşünülmüştür. Sempozyum kapsamında, 2004 tarihli 5226 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasa’da belirtilen “sit”, “korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları” ve “korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları” “kültürel miras”ı ifade eder.

Belirtilen çerçevede, Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kültürel Miras ve Kadın” Sempozyumu ile “kültürel miras” ve “kadın” alanlarını birlikte düşünen ve çalışan bilim insanlarının, uygulamacıların, üniversite dışındaki araştırmacıların buluşturulması, bu alanda yapılan araştırmaların ve gelişmelerin paylaşılması ve kültürel mirasın korunmasında kadınlara düşen roller ile bu rollerin “kadın”a etkilerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

12-14 Mayıs 2016 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüs’te düzenlenecek olan “KÜLTÜREL MİRAS ve KADIN SEMPOZYUMUNA” bildiriler ve deneyimlerle davet etmekten mutluluk duyarız.

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Gökçe ŞİMŞEK

Konu Başlıkları

Sempozyuma, kültürel miras ve kadın alanlarını birlikte ele alan ve özgün sonuçlar içeren tüm kavramsal, teorik ve uygulamalı çalışmalar davetlidir. Kültürel miras ve kadın alanlarındaki tüm katılımcıların fayda sağlayacağı geniş bir içerik oluşturulması hedeflenmektedir.

Sempozyum ana başlıkları şunlardır;

Tarihöncesinden günümüze (Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Demir, Yunan-Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı, Cumhuriyet) “Kadın” ile “Kültürel Miras” arasındaki ilişki,
“Kadın”ı konu alan kültürel miras,
“Kadın” ve kadınlarca veya kadınlarla birlikte yaptırılan anıtsal yapılar,
Tarihte ve günümüzde önemli kadın figürler ve kültürel mirasa katkıları,
Kültürel miras üzerinden kadın kimliği okumaları,
Kültürel çeşitlilikte kadın ve kültürel miras ilişkisi,
Kültürel mirasla ilişkili olarak farklılığın tanımlanmasında kadının konumu,
Geleneksel kültürün korunması ve sürekliliğinin sağlanmasıyla ilişkili olarak kadınlar için tanımlanan rollerin kadına etkisi,
Kültürel miras çalışmalarında kadının yeri,
Yerel mimarinin üretilmesinde ve yaşamasında kadının rolü ve katkısı,
El sanatları, halıcılık, dokumacılık gibi taşınır kültürel miras ve kadın ilişkisi,
Somut olmayan kültürel miras içinde yer alan edebiyat, yemek, müzik, semboller, halk oyunları, halk hekimliği ile zeytincilik, çaycılık gibi geçimlik alanlar ile kadın ilişkisi ve diğerleri.
Kalkınmada kadın ve kültürel miras ilişkisi,
Kadın istihdamının arttırılmasında kültürel miras,
Yerel turizmde kadın ve kültürel miras ilişkisinin yeri,
Kalkınma programlarında kadının yeri,
Kalkınmada kültürel mirasla ilişkili olarak kadının rolü ve diğerleri.
Kültürel miras ve kadın ilişkisinin medyadaki yeri,
Yazılı ve görsel basın ve yayında kültürel mirasla ilişkili olarak kadının görünürlüğü,
Kültürel mirasın üretilmesinde/korunmasında kadının öneminin yazılı ve görsel yayındaki yeri ve diğerleri.
Kültürel miras eğitimi ve kadın.
Uluslararası düzeyde kadınlara yönelik kültürel miras eğitim programları,
Ulusal ve yerel düzeyde kadınlar için kültürel miras eğitim programları
Örgün eğitimde kültürel miras ve kadın ilişkisinin yeri,
Yaygın eğitimde kültürel miras ve kadın ilişkisinin yeri ve diğerleri.

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme için Son Tarih: 01.12.2015
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 20.01.2016
Sempozyuma Kayıt için Son Tarih: 20.03.2016
Sempozyum Tarihi: 12-14 Mayıs 2016
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 20.08.2016

Not: Sadece kabul edilmiş ve sunumu yapılmış bildiriler yayınlanacaktır.

İLETİŞİM

E-posta (Bilgi ve Bildiri için) : [email protected]
Telefon
Yrd. Doç. Dr. Gökçe ŞİMŞEK : (256) 218 2000 / 1234 ve (537) 9433301
Mehtap ÖZSEZGİN : (256) 218 2034 ve (256) 218 2000 / 1252
Adres : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü
Merkez Kampüs
Aytepe Mevkii 09010
Efeler / AYDIN
Web : http://etkinlik.adu.edu.tr/kmk
Faks : +90 (256) 218 2035

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.