KİMYA PROJESİ – KARBONDİOKSİT TUTUCULAR YETENEK YARIŞINDA

KARBONDİOKSİT TUTUCULAR YETENEK YARIŞINDA

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
KİMYA PROJESİ

Potasyum hidroksit (KOH), Sodyum hidroksit (NaOH) ve Kalsiyum hidroksit (CaOH) maddelerinin sulu çözeltileri
güçlü birer baz olmakla birlikte, ortak özelliklerinden biri de karbondioksit gazını tutabilme yetenekleridir.
Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu bazlardan hangisinin daha çok karbondioksit (CO2) gazı tuttuğu ile ilgili
çalışmalara rastlamadık.Biz de bu bazlardan hangisinin daha çok karbondioksit gazı tuttuğu sorusuna cevap
verebilmek için deney düzenekleri kurmaya karar verdik. Potasyum hidroksit, Sodyum hidroksit ve Kalsiyum
hidroksit çözeltileri bazik özellikte olup karbondioksit gazı tuttuğu zaman pH değerinde düşme gözlenmesi
gerekmektedir. Çünkü karbondioksit gazı zayıf da olsa ortamın asidik değerini arttırır. Bu bilgilerden yola çıkarak
ortama karbondioksit gazı verebilen kapalı deney düzenekleri kurarak Potasyum Hidroksit, Sodyum Hidroksit ve
Kalsiyum Hidroksit üzerinde etkisini incelendik. Araştırma sorusunu cevaplandırabilmek için Potasyum Hidroksit,
Sodyum Hidroksit ve Kalsiyum Hidroksit çözeltileri karbondioksit salınımı yapabilen deney ortamlarına bırakıldı.
1. deney ortamı fotosentez döngüsü ile oluşturan karbondioksit salınımı, 2. deney oksijensiz solunum sonucu
ortaya çıkan karbondioksit salınımı , 3. deney ise oksijenli solunum sonucu ortaya çıkan karbondioksit salınımını
gerçekleştirecek ortamlar olarak düzenlendi. Potasyum hidroksit, Sodyum hidroksit ve Kalsiyum hidroksit
çözeltilerinin başlangıç pH değerleri ve bu ortamlarda bekletildikten sonraki pH değerleri ölçülerek aradaki fark
hesaplandı. Farkın büyük olması çözeltinin daha fazla karbondioksit tuttuğunu gösterdi.

Ayla Nur NUHOĞLU
Gülbahar CAN

Danışman
Münevver ODABAŞ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two × three =