KİMYA PROJESİ – DOĞAL VE BİYOUYUMLU AKTİF OKLUSİF BANTLARIN ELDESİ

DOĞAL VE BİYOUYUMLU AKTİF OKLUSİF BANTLARIN ELDESİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
KİMYA PROJESİ

Hasarlı dokudaki enfeksiyonları gidermek ve dokuyu tedavi etmek için sık sık alkol, antibiyotikler, iyot,
hidrojen peroksit, povidon iyodin, asetik asit, sodyum hipoklorit gibi antiseptikler kullanılmaktadır.
Ne yazık ki bu güçlü antiseptiklerin birçoğu aynı zamanda vücudun kendi şifa mekanizmalarına
müdahale etmektedir. Antiseptikler mikropları öldürmekle kalmayıp, aynı zamanda faydalı lökositleri,
vücudun kendi bakterisidal hücrelerini ve yeni bir cilt oluşturan fibroblastları da öldürmektedir.
Tedavi sırasında doğal maddelerin ve şifalı bitki ekstraktlarının sentetik ajanlardan daha az yan
etki gösterdiği bilinmektedir. Bu sebeple proje çalışmasında doğal ürünler kullanılmıştır.
Amacımız, oklusif özellikteki (nemi ve oksijeni geçiren) polimerik bant içerisine hasarlı dokunun
iyileşmesini hızlandıran ve antimikrobiyal etki gösteren doğal bileşenleri depolamaktır. Hedefimiz
düşük maliyetle, doğal ürünler kullanarak, hızlı şekilde elde edilebilen akne ve yara bantlarının
üretilebilmesidir. Piyasada bulunan muadil ürünlere kıyasla ürünümüzde doğal maddelerin tercih
edilmesinin nedeni, tedavi esnasında kullanılan maddelerden kaynaklanan toksik etki ve oksidatif
stresti minimuma indirmektir. Bal, tarçın, aleo vera ve kurkumin gibi doğal maddeler çeşitli
rahatsızlıkların tedavisinde yıllardır kullanılmaktadır. Fakat literatür araştırmalarında biyouyumlu
ve aktif oklusif akne veya yara bantlarının doğal bileşenler kullanılarak proje raporunda belirtilen
şekliyle üretimine rastlanmamıştır. Bu yönüyle proje fikrinin özgün olduğunu düşünmekteyiz.
Çalışma ile elde edilen örneklerin antibakteriyel aktivite değerlerine bakılarak mikroorganizmalara
karşı ne derecede etkili olabileceği yorumlanmıştır. Bulgular incelendiğinde E. coli ve S. aureus
bakterilerine karşı en aktif sistemin tarçın ekstraktının bulunduğu sistem olduğu görülmektedir.
Akabinde aleo vera içeren sistem gelmektedir. Antibakteriyel aktivitede 3. sırada yer alan sistem
ise yapısında süzme çiçek balı bulunan sistemdir. Kurkumin Ekstraktı bulunduran hidrojel sistemi
ise en düşük aktiviteyi göstermiştir.

Emre Deniz ÇAKAN

Danışman
Gül Merve GENÇER