KİMYA PROJESİ – BUHARLAŞMALI SOĞUTMA SİSTEMİ

BUHARLAŞMALI SOĞUTMA SİSTEMİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
KİMYA PROJESİ

Elektriksiz çalışan buharlaşmalı bir soğutma sistemini soğuk hava depolarına uyarlayarak enerji tasarrufu
sağlamak.

Günümüzde ülkeler için en önemli ihtiyacın enerji olduğu bilinmektedir. Ayrıca enerjinin doğru şekilde kullanılması
da bu noktada oldukça önemlidir. Toprak gereçler yüzyıllardır insanlar tarafından gıdaların uzun süre saklanması,
yiyeceklerin pişirilmesi gibi birçok amaçla kullanılmıştır. Günümüzde ise toprak gereçlerin sadece süs eşyası
olarak kullanıldığı görülmektedir. ‘İnsanlığın soğutma konusundaki tecrübelerini günümüze aktarabilir miyiz?’
sorusu projemizin problemini oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak yaptığımız projede amacımız elektriksiz
çalışan buharlaşmalı soğutma sistemini soğuk hava depolarına uyarlayarak enerji tasarrufu sağlamaktır. Bunu
gerçekleştirmek için uyguladığımız yöntemde iki toprak kabın birbiri içerisine girerek aralarına kum ile dolgu
yapılması ve kum üzerine su eklenmesi ve bu sistemin üzerine ıslak bir havlu örtülmesiyle bir düzenek oluşturulur.
İçteki toprak kaptaki ısı su tarafından alınıp su buhara dönüşerek dıştaki büyük toprak kap içindeki deliklerden
geçtiğinden sıcaklık düşüşü gerçekleşir. Buharlaşmalı soğutma sistemi termometre yardımıyla gözlemlenir.
Gözlem sonucunda sıcaklık düşüşü doğrulanır.

Böylelikle bu sistemi kullanarak Nevşehir’de bulunan doğal soğuk hava depoları gibi maliyeti çok düşük olan
depolar yapılabilir ve bu sayede hem elektrik hem de nakliye maliyetlerin azaltılabileceği araştırma projemizde
öngörülmüştür.

Abdullah Tuğra ACAR

Danışman
Hazim BOZKURT