“Kaşgar’dan Dinar’a Divan-u Lügati’t Türk Türkçemiz”Türkçe Etkinlikleri

“Kaşgar’dan Dinar’a Divan-u Lügati’t Türk Türkçemiz”Türkçe Etkinlikleri

“Kaşgar’ dan Dinar’a Divan-u Lügati’t Türk Türkçemiz” Türkçe Etkinlikleri çerçevesinde, ekli şartnamelerde belirtilen takvime göre, ülkemiz geneli tüm resmi ve özel ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında;
a) Dinar Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu tarafından “Küçük Kalemler Öykü Yazma Yarışması”
b) Dinar Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından “Şair Yürükler Şiir Yazma Yarışması” yapılması ile;
Yine “Kaşgar’ dan Dinar’a Divan-u Lügati’t Türk Türkçemiz” Türkçe Etkinlikleri çerçevesinde, ekli şartnamelerde belirtilen takvime göre, ülkemiz geneli tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlan 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri arasında;
c) Dinar Fen Lisesi tarafından “Kaşgarlı Mahmut Makale Yazma Yanşması” yapılmasına dair düzenlenen
yarışmalar.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI

ÖYKÜ YARIŞMASI ORGANLARI:

A-) YÜRÜTME ve ÖN SEÇİCİ KURUL:
Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal
Ortaokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Yarışmaya katılan hikayelerin ilk değerlendirmeleri
Ön Seçici Kurul tarafından yapılır.

YÜRÜTME KURULU
Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu Müdürlüğü

ÖN İNCELEME SEÇİCİ KURULU

KOORDİNATÖR: Betül YEŞİLPINARfTürkçe Öğretmeni)
Hatice YİĞİTTOP (Türkçe Öğretmeni)
Havva SARDOHAN (Türkçe Öğretmeni)
Mitat Murtaza COŞKUN (İngilizce Öğretmeni)
Özgür Gündüz (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)
Bedia AKER ATILGAN (İngilizce Öğretmeni)
Aykan ATILGAN (İngilizce Öğretmeni)
Murat TOPAY (Bilişim Teknolojileri Öğretmeni)
Ersin ACAR (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)
Turgut AKGÜN (Din Kültürü Öğretmeni)
Özlem CANLI (Rehber Öğretmen)

B-) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU: İlk değerlendirmeden geçen öyküler, Seçici Kurul tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar Yürütme Kurulu’na aktarılacaktır.

SEÇİCİ KURUL
Mavisel Yener (Yazar), Gündüz Öğüt (Yazar) Alper Akdeniz (Yazar),Kadir AYDEMİR (Yayıncı-yazar)

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK GÜRDAL ORTAOKULU DİNAR KÜÇÜK KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI:
-Öğrencileri duru birTürkçenin kullanıldığı öyküler yazmaya özendirmek -Öğrencilerimizi hayal kurmaya, kurdukları hayalleri bizimle paylaşmaya ve hayallerinin peşinden koşmaya teşvik etmek.
– Merhametli insanlar olma konusunda farkındalık yaratmak.
– Dilimizi doğru kullanma , dilimizin zenginleşmesine katkı sunmak.
-Anadilimizin doğal bir varlık olarak gelişmesinin ve korunmasının önemini bilerek dilimizi doğru olarak ve yerinde kullanmak.

YARIŞMA TAKVİMİ
ETKİNLİK PROJE TASARIMI: 22 ARALIK 2017-29 ARALIK 2017 YARIŞMA ONAYI: 30 ARALIK 2017-15 OCAK 2018 YARIŞMA DUYURUSU: 05 ŞUBAT 2018 SON BAŞVURU TARİHÎ: 15 MART 2018 SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ : 20 NİSAN 2018 ÖDÜL TÖRENİ : 5 MAYIS 2018

YARIŞMANIN DAYANAĞI
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, 17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmî Gazete’de 3 yayımlanan 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi.

YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜL TÖRENİ
Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda üç öyküye birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. İlk üç derecenin dışında Seçici Kurul tarafından basılmaya değer bulunan öyküler eser sahibinin izni alınmak şartı ile kitap haline getirilecektir. Ödüller; 5 Mayıs 2017 tarihinde, saat: 14.00’te Dinar’da Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu’nda düzenlenecek törende verilecektir.

ÖDÜLLER:
ÖĞRENCİ :1000TL
REHBER ÖĞRETMEN : 500 TL
ÖĞRENCİ :700 TL
REHBER ÖĞRETMEN : 350 TL
ÖĞRENCİ :500 TL
REHBER ÖĞRETMEN : 250 TL

4. Mansiyon Ödülü: Basılmaya layık görülen en az 10 en fazla 15 öykü yazan öğrenciler de ödül törenine davet edilerek ayrıca mansiyon ödülü verilecektir.

YAPILACAK SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
1. Geçen yıl 1. olan öykünün senaryolaştırılmış tiyatrosunun gelen misafir gruplara sunulması

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmaya ilköğretim kurumlarının 2017-2018 öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan tüm öğrenciler katılabilirler.
 2. Katılımcı yalnızca bir (1) öyküyle yarışmaya katılabilir. Her danışman öğretmen ise en fazla 5 eser ile katılabilir.
 3. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 4. Öykü; Türkçe dilinde yazılmalı, yazım ve imla kurallarına uygun olmalıdır.
 5. Öykü yarışmasının konusu “MERHAMET”tir.
 6. Yarışmaya Yürütme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.
 7. Öykü A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır. Yazılan eser ve katılım formu [email protected] adresine elektronik ortamda gönderilmelidir. Katılım formu okulumuzun web sitesinden temin edilebilir.(selcukgurdalortaokulu.meb.kl2.tr)
 8. Öykü adı öykünün başında yazdığı gibi katılım formuna da yazılmalıdır.
 9. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan öykülerin; daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Bu konuda danışman öğretmen sorumludur.

 1. Millî ve manevî değerlerimiz ile genel ahlaka aykırı ve şiddet içeren unsurlar taşıyan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Başvuruların şartnameye uygunluğu Yürütme Kurulu tarafından denetlenir.
 3. İlk değerlendirme sonucu belirlenen ilk yirmi eserin yazarı ve danışman öğretmenin konaklaması okulumuz tarafından organize edilecektir.Ulaşım giderleri öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır.
 4. E-posta adresine gönderilecek elektronik postalarda, konu olarak mutlaka öykünün adı yazılmalıdır.

 

DİNAR ATATÜRK YATILI BÖLGE ORTAOKULU ŞAİR YÜREKLER ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

Ülke genelinde eğitim veren tüm ortaokul ve imam hatip ortaokuluna devam eden 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri. Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü
SAİR YÜREKLER ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİDİR YARİŞMANIN;

Merhamet

AMAÇ                                      1-Türkçemizi doğru ve etkili kullanmaya teşvik etmek,

 • Gelecek nesillere yazmayı sevdirmek,
 • Okuduğunu anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek,
 • Yazma alışkanlığı kazandırmak,
 • Ülkemiz insanının kültür seviyesinin ve öğrencilerin sınav başarılarının yükselmesine katkıda bulunmak,
 • Kendini geliştirmeye hevesli ve yetenekli öğrencilerin şiir yazma kabiliyetlerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin mısraları ile topluma yön veren şairlerin izinden gidebilmelerine öncülük etmek,
 • Öğrencilerimizin kendi yeteneğini fark edebilmesini sağlamak,
 • Yarışmaya katılan şiirlerden şiir kitabı yayımlayarak ülkemiz edebiyatına katkıda bulunmak,
 • Değerler Eğitimi çalışmalarına katkı sunmak.
 • Dilimizin gelişmesine katkıda bulunmak

DİNAR ATATÜRK YATILI BÖLGE ORTAOKULU ŞAİR YÜREKLER ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

ÜST SEÇİCİ KURUL 1-Azime GÜRLEK (Afyonkarahisar Kültür, Turizm ve

Kalkınma Derneği Başkanı, Şair-Yazar)

 • Bahri ÇETİN (Ozan, TV Kültür Programları Prodüktörü)
 • Murat ONGUN (Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi)

TAKVİM                                 1-15.03.2018 (Son Katılım Tarihi)

 • 04.2018 (Değerlendirme Sonuçlarının İlanı)
 • 05.2018 (Ödül Töreni-Dinar)

KATILIM KOŞULLARI 1-Yarışmaya ülkedeki tüm ortaokullarda öğrenim gören 5,6,7 ve

 1. Sınıf öğrencileri katılabilecektir.
 • Eserler öncelikle kendi okullarında elemeye tabi tutulacaktır.
 • Her okuldan en fazla bir eser seçilerek yarışmaya okul bazında katılım olacaktır.

ALT SEÇİCİ KURUL

 • Ayşegül İPEK (Türkçe Öğretmeni-Sorumlu)
 • Aysel MERTTÜRK (Türkçe Öğretmeni)
 • Erol ŞAHİN (Türkçe Öğretmeni)
 • Fatma AYDEMİR KARAPINAR (Türkçe Öğretmeni)
 • Mustafa ÖZ (Türkçe Öğretmeni)

DİNAR ATATÜRK YATILI BÖLGE ORTAOKULU ŞAİR YÜREKLER ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

KOŞULLARI                             1-Yarışmaya katılan şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya

katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

 • Çalışma tekniği serbesttir.
 • Şiir yarışmanın temasına uygun yazılmalıdır.
 • Her öğrenci yarışmaya bir (1) adet şiirle katılabilecektir.
 • Sayfa sınırlaması yoktur.
 • Yarışmaya katılan eserler kendi okullarında değerlendirilerek okul bazında en fazla bir eser gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılan kişinin adı soyadı ve okul bilgileri, mutlaka yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak şiirler bilgisayar ortamında Times New Roman yazı tipi ile, doc uzantılı dosya şeklinde 12 punto ile yazılacaktır.

Eserler [email protected] e-posta adresine, http://ataybo.mebokl2.tr/ e-ağ adresinde bulunan örnek dosya kullanılarak gönderilecektir.

 • Okullar yarışmaya 15.03.2018 tarihine kadar başvurulabilecek, bu tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcılar yarışmaya katılırken, tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktırlar.
 • Dereceye giren eser sahipleri ilçemizde yapılacak olan ödül törenine davet edileceklerdir.
 • Yol masrafları katılımcılara ait olacaktır.
 • İlçemizde barınma ve yemek giderleri tarafımızca karşılanacaktır.

DEĞERLENDİRME              1-Yarışmanın teması, yarışma katılım ve koşullarında belirtilen

maddelere bağlı olarak, Türk Milli Eğitim Esasları çerçevesinde değerlendirme kurulunun şiirleri okuması ve puanlaması ile gerçekleştirilecektir. Seçici Kurulca verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sıralama yapılacaktır.

 • Eserler, Seçici Kurul üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilecektir.
 • Kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirleyecektir.
 • Seçici kurulun verdiği kararlar kesin kabul edilecektir.

İLETİŞİM 1-ADRES: Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü Santral Mahallesi Kavak Sokak Numara:! PK:03400 DİNAR/AFYONKARAHİSAR

 • TELEFON: O 272 353 44 15
 • E-AĞ: http://ataybo.meb.kl2.tr/

 

“TÜRKÇENİN YOZLAŞMASI” KONULU
TÜRKİYE GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI
MAKALE YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI

Dünyanın en zengin dillerinden biri ve millî kimliğimizin ana unsuru olan Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla; Dinar Fen Lisesi olarak “Kaşgar’dan Dinar’a Divan-u Lügati’t Türk Türkçemiz Türkçe Etkinlikleri” kapsamında bütün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Türkçenin Yozlaşması” konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN DAYANAĞI

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, 17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU

“Türkçerıin Yozlaşması”

YARIŞMAYA KATILACAKLAR VE ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. “Türkçenin Yozlaşması” konulu makale yazma yarışmasına 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
 2. Öğrenciler yarışmaya tek bir eserle katılacaktır.
 3. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler bir danışman öğretmen nezaretinde makalelerini hazırlayacaktır.
 4. Her danışman öğretmen en fazla 3 (üç) öğrenciye danışmanlık yapabilecektir.
 5. Eserler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında katılım belgesi ile birlikte [email protected] adresine elektronik ortamda, ayrıca posta yoluyla da Dinar Fen Lisesi Müdürlüğüne gönderilmelidir. Katılım belgesi, okulumuzun genel ağ (internet) sitesinden temin edilebilir. (dinarfenlisesi.meb.kl2.tr)
 6. Makale A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.
 7. Makaleler, gazete makalesi biçiminde yazılacaktır.

Makalenin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, dört (4) A4 sayfasından fazla olmaması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

DİNAR FEN LİSESİ KAŞGARLI MAHMUT MAKALE YAZMA YARIŞMASI

 1. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 2. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu konuda danışman öğretmen sorumludur.
 3. Yarışmaya Yürütme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.
 4. Millî ve manevî değerlerimiz ile genel ahlaka aykırı ve şiddet içeren unsurlar taşıyan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Başvuruların şartnameye uygunluğu Yürütme Kurulu tarafından denetlenir.
 6. İlk değerlendirme sonucu belirlenen ilk on beş eserin yazarı ve danışman öğretmeninin konaklaması okulumuz tarafından organize edilecektir.
 7. Mail adresine gönderilecek maillerde, konu olarak mutlaka makalenin adı yazılmalıdır.
 8. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır. :
 9. Basılmaya değer görülen eserler eser sahibinin izni alınmak şartı ile kitap haline getirilebilecektir.

MAKALE YARIŞMASI ORGANLARI:

 1. A) YÜRÜTME ve ÖN SEÇİCİ KURUL:

Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler, Dinar Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Yarışmaya katılan makalelerin ilk değerlendirmeleri Ön Seçici Kurul tarafından yapılır.

YÜRÜTME KURULU

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Dinar Kaymakamlığı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Dinar Fen Lisesi Müdürlüğü

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu Müdürlüğü

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal İlköğretim Kurumu Okul Aile Birliği Bşk.

Atatürk YBO Müdürlüğü

ÖN İNCELEME SEÇİCİ KURULU

KOORDİNATÖR: Metin BİLGİNTURAN (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Aydın FIRAT (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Nuran GÜLER KARADENİZ (İngilizce Öğretmeni)

Yunus YAYLA (İngilizce Öğretmeni)

Yasemin KAYNAK BİLEN (Almanca Öğretmeni)

Ömer ŞENDERİN (Tarih Öğretmeni)

Ahmet OBUZ (Tarih Öğretmeni)

Emine Bengü KAZANCI (Coğrafya Öğretmeni)

 1. B) YARIŞMA SEÇİCİ KURULU: İlk değerlendirmeden geçen öyküler, Seçici Kurul tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar Yürütme Kuruluna aktarılacaktır.

SEÇİCİ KURUL

Hilal KARA (Güney Haberci Aksu Gazetesi İmtiyaz Sahibi, Editör)

Özge SÖNMEZLER DURAN (Dinar Meslek Yüksek Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Okutmanı) Ömür KURT (Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat Köşesi Makale Yazarı)

YARIŞMA TAKVİMİ

PROJE TASARIMI: 22 Aralık 2017-29 Aralık 2017 YARIŞMA ONAYI: 30 ARALIK 2017-15 OCAK 2018 YARIŞMA DUYURUSU:05 ŞUBAT 2018 SON BAŞVURU TARİHİ: 15 MART 2018 SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ:20 NİSAN 2018 ÖDÜL TÖRENİ: 5 MAYIS 2018

YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜL TÖRENİ

Seçici Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye giren makalelere ödülleri verilecektir. İlk üç derecenin dışında Seçici Kurul tarafından basılmaya değer bulunan makaleler kitap haline getirilecektir. Ödüller; 5 Mayıs 2018 tarihinde, saat 14.00’te Dinar’da Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda düzenlenecek törende verilecektir. (Dereceye giren ve ayrıca basılmaya layık görülen makalelerin sahibi olan öğrenci ve danışman öğretmenlerin ulaşım ücretleri kendilerince, konaklama ve yiyecek ihtiyaçları okul müdürlüklerince karşılanacaktır.)

ÖDÜLLER

 1. Seçilen Makale Ödülü: Öğrenci-1000 TL, Öğretmen- 500 TL
 2. Seçilen Makale Ödülü: Öğrenci-700 TL, Öğretmen- 350 TL
 3. Seçilen Makale Ödülü: Öğrenci-500TL, Öğretmen- 250 TL
 4. Mansiyon Ödülü: Basılmaya layık görülen en az 10 en fazla 15 makale yazarı öğrencide

danışman öğretmenleriyle ödül törenine davet edilerek ayrıca öğrencilere mansiyon ödülü verilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.