Karadeniz Sosyal Bilimler Öğrencileri Kongresi

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

15-17 MAYIS 2014, HOPA/ARTVİN

KONGREYE DAVET
Biz Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri olarak, üniversite gençliğinin, özellikle de sosyal bilimler alanında eğitim gören, ya da sosyal bilimlere ilgi duyan öğrencilerin, bir araya gelerek, bilgi aktarımı ve seviyeli tartışmalar gerçekleştirmesi adına 15-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Karadeniz Sosyal Bilimler Öğrencileri Kongresi’ni düzenliyoruz.

Amacımız, sosyal bilimlerin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği olgusunu vurgulayan, öğrencileri akademik anlamda çalışmalar yapmaya teşvik eden, ilerisi için tecrübe kazandırmayı amaçlayan ve bu amaçlar doğrultusunda ilk adımını attığımız kongremizin gelenekselleşerek devam etmesini sağlayacak zemini hazırlamaktır.

İlkini 15-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Karadeniz’in güzel ilçelerinden Hopa’da gerçekleştireceğimiz kongremizin ana başlığı, “21. Yüzyılda Türkiye’nin Değişimi ve Dönüşümü” olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği tüm evreleri de içine alarak 2000 ve sonrasında yaşanan iktisadi, siyasi, toplumsal, kültürel yani kısacası her alanda yaşanan dönüşümleri kapsayacak bir konu genişliğine sahip olan ana başlığımızın da tüm sosyal bilimcilere hitap edeceğini düşünmekteyiz.

Kongremiz ülkemizin tüm üniversitelerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.

Önemli Tarihler:

Sunum Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 7 Mart 2014

Sunum Özetlerinin Kabulünün İlanı: 25 Mart 2014

Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 2 Mayıs 2014

Kongre Programının Açıklanması: 5 Mayıs 2014

Sunum Özet ve Tam Metinlerinin yollanacağı adres: hopaksb@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.