İzmir Yüksek Enerji Fiziği ve Uygulamaları Çalıştayı

Değerli Fizikçiler,

“İzmir Yüksek Enerji Fiziği ve Uygulamaları Çalıştayı” (İZYEF 2012) 19-23 Haziran 2012 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü’nün ev sahipliğinde İzmir’de yapılacaktır.

Deneysel ve Kuramsal Parçacık Fiziği ile Gravitasyon ve Kozmoloji, Nükleer Fizik, Astrofizik, Yoğun Madde Fiziği (Grafen), Alan ve Sicim Kuramları gibi farklı ancak yakınen ilintili alanları kapsayan İZYEF 2012’nin araştırmacılar ve öğrenciler için bir düşünme, tartışma ve yenilenme platformu olmasını beklemekteyiz. Çalıştay, genç araştırmacılar ve öğrencileri konularında tecrübeli araştırmacı ve öğretim üyeleri ile bir araya getirerek farklı disiplinlerin tanınmasını, sıcak araştırma konularının anlaşılmasını ve yeni ortaklıkların kurulmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

İZYEF 2012’de sunumlar, Davetli Konuşmacılar (45’), Sözlü Sunumlar (25’) ve Poster Sunumlar olmak üzere üç ayrı tipte planlanmıştır. Öğrencilerimizin çalıştaya iki değişik grup olarak katkı vermeleri planlanmaktadır:

a) Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri (Sözlü Sunum veya Poster veya Dinleyici),
b) Lisans Öğrencileri (Dinleyici) .

Ayrıca, çalıştay programı kapsamında 21 Haziran Perşembe günü Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü ziyaret edilecek, parçacık fiziği yoluyla geliştirilmiş tıbbi cihazlar yerinde görülecektir.

Çalıştay süresince konaklama için üç ana seçenek bulunacak, katılımcı başvuru esnasında birini seçecektir:

a) İYTE Yurtları (bir kısmı deniz manzaralı, iki kişilik odalar),
b) İYTE’ye yakın mesafedeki (Urla veya Çeşme’deki) oteller.

İZYEF 2012 Bilim Kurulu’nca oluşturulacak bir Hakem Kurulu’nun seçeçeği sunumların bir Bilimsel Dergi’de yayınlanması planlanmaktadır ancak bu konu henüz kesinleşmiş değildir.

Bilgilerinize sunulur.

İZYEF 2012 DÜZENLEME KURULU

Çalıştay Konuları

A) ASTRO-PH
astro-ph.CO – Cosmology and Extragalactic Astrophysics
astro-ph.EP – Earth and Planetary Astrophysics
astro-ph.GA – Galaxy Astrophysics
astro-ph.HE – High Energy Astrophysical Phenomena
astro-ph.IM – Instrumentation and Methods for Astrophysics
astro-ph.SR – Solar and Stellar Astrophysics

B) COND-MAT
cond-mat.mtrl-sci – Materials Science [Graphene
cond-mat.mes-hall – Mesoscale and Nanoscale Physics [Graphene]

C) GR-QC
D) HEP-EX
E) HEP-LAT
F) HEP-PH
G) HEP-TH
H) MATH-PH
I) NUCL-EX
J) NUCL-TH
K) PHYSICS
physics.acc-ph – Accelerator Physics
physics.data-an – Data Analysis, Statistics and Probability
physics.ins-det – Instrumentation and Detectors
physics.med-ph – Medical Physics
physics.space-ph – Space Physics

İletişim
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü
Gülbahçe-URLA, İzmir
E-posta : izyef[at]iyte.edu.tr