İzmir Genç Fizikçiler Kongresi 2012

İzmir Genç Fizikçiler Kongresi

GEFİK-2012

13-15 Haziran 2012

Üniversitelerde lisansüstü seviyede eğitim gören ve/veya doktora sonrası araştırmalar yapan genç fizikçiler arasında bilgi paylaşımının gerçekleştirileceği İzmir Genç Fizikçiler Kongresi’nin, öğrenciler arası işbirliğinin gelişimine ve özgün çalışma gruplarının örgütlenmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Güncel gelişmelerin tartışılacağı ve gerçekleştirilen/yürütülen çalışmaların sunulacağı kongrenin, önemli bir etkinlik olarak geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır.

Kongrede sunulan bildirili ve/veya bildirisiz katılımlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır ve bütün bildiriler/posterler ‘Kongre Bildiri Kitabı’nda basılacak ve ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Kongrede sunulmak üzere, Türkçe yazılmış bildiriler internet ortamında çevrimiçi olarak kabul edilmektedir.

Sizleri, bu yıl Ege Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan GEFİK-2012’ye bildiri sunmak üzere veya dinleyici olarak katılmaya davet ediyoruz. Son bildiri  özeti gönderim tarihi 4 Mayıs 2012’dir.

Kongrenin Amacı
Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz ‘İzmir Genç Fizikçiler Kongresi (GEFİK-2012)’  ile üniversitelerde lisansüstü eğitim aşamasında olan, doktora sonrası araştırmalar yapan genç fizikçilerin çalışma konularına dair sunumlarıyla aralarında bir etkileşim yaratmalarını amaçlamaktayız.

Bilimin kolektif bir üretim süreci olduğu gerçeğinden yola çıkan bizler, bilimsel üretimi en üst seviyeye çıkarma hedefindeyiz. Bu sürecin içerisinde yer alan bireylerin kendi dar çerçevelerinde yürütemeyecekleri kadar zorlu, bu dar çerçeveler içerisine mahkûm edilen bilimin de kısır ve verimsiz olacağını düşünmekteyiz. Bilimin ancak kendi alanlarında uzmanlaşma çabası içinde olan genç bilim insanlarının birbirleriyle etkileşimleri ile verimli, ilerlemeye açık ve bir o kadar da keyifli olacağına inanmaktayız. Bu anlamda bilim insanı olma yolunda ilerleyen bizler birbirimizi ve uzmanlık alanlarımız içerisinde yaptığımız çalışmaları tanımak ve tanıtmak, bu yolu birlikte yürümek, alanlarımızda uzmanlaşma süreçlerimiz içerisinde en üst seviyede birbirimizle etkileşmek ve bilgi ortaklıkları kurmak amacıyla sizleri Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ortaklığı ile gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz.

Kongrenin Kapsamı

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan GEFİK-2012 etkinliğinin kapsamı fizik alanları ile sınırlı tutulmuştur.  Etkinlik katılımcıları konusunda bir sınır olmamakla birlikte,  sağlıktan eğitim alanına kadar fiziğin tüm anabilim dallarında lisansüstü seviyede eğitim gören/çalışmalar yapan fizikçilerden sözlü bildiri, lisans bitirme çalışması yapan lisans öğrencilerinden ise sözlü bildiri veya poster sunmalarını beklemekteyiz.

KONGRE KONULARI
KATIHAL FİZİĞİ

İSTATİSTİKSEL FİZİK

MATEMATİKSEL FİZİK

NÜKLEER FİZİK

YÜKSEK ENERJİ ve PLAZMA FİZİĞİ

ATOM ve MOLEKÜL FİZİĞİ

MEDİKAL FİZİK

BİYOFİZİK

Etkinlik Elektronik Posta Adresi:

gefik2012@gefik.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.