IV. Uluslararası Eğitim Forumu

Değerli Katılımcılar,

Türk Eğitim Derneği (TED) Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden birisi olarak ülkemizin aydınlık ve mutlu bir geleceğe doğru ilerlemesinin yolunun “eğitimden” geçtiğine inanmaktadır. Türk Eğitim Derneği, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeye devam etmekte ve eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesine katkı sunmaktadır.

Bu misyon doğrultusunda gerçekleştirilen çok sayıda faaliyetten biri de, ilki 2008 yılında hayata geçirilen Uluslararası Eğitim Forumlarıdır. Bu kapsamda sırasıyla ‘Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri’, ‘Eğitimde İnovasyon’, ‘Eğitim Siyaseti Nedir?’ başlıklı üç ayrı uluslararası forum düzenlenmiştir. 2 Nisan 2016 tarihinde, “Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz: Geleceği Okuyoruz” başlığı altında gerçekleştirilecek olan forum, bu serinin dördüncüsü olacaktır.

Dünyanın ve Türkiye’nin paradigmal bir dönüşümle karşı karşıya olduğu bir dönemde, ekonomi, siyaset, sağlık, ulaşım, iletişim kadar eğitimin de kendisini toplumsal bir kurum olarak geleceğe hazırlaması zorunludur. İpuçları bugünde saklı olan geleceğin eğitiminin, ‘şimdi’de yapmakta olduğumuz çalışmalarla daha iyiye erişme ve kendimizi geliştirme çabalarımızın bir sonucu olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple eğitimin geleceğinin ve dönüşen paradigmanın tüm boyutlarıyla tartışmaya açılması amacını taşıyor, bu bağlamda “Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz: Geleceği Okuyoruz” başlıklı Uluslararası Eğitim Forumu nu daha nitelikli bir eğitim sisteminin inşası için önemli buluyoruz.

Kuantum Fizikçisi ve Fütürist Michio Kaku’nun çağrılı konuşmacı olarak katılacağı Forum Hakkında bölümünde detaylarına yer verilen oturum başlıkları sırasıyla; “İş Dünyası Eğitimden Nasıl Bir İnsan İstiyor?”, “Eğitimin Geleceğinde Nörobilim Çağı ve Yeni Değerler”, “Geçmişten Gelecek Perspektifine İnsan ve Eğitim” ve “Ekonomi Eğitimden Nasıl Bir İnsan İstiyor?” olarak belirlenmiştir.

Forum kapsamında gerçekleştirilecek olan tartışmaların Türkiye’nin entelektüel birikimine ve gelecekteki politikalara yön vereceğine yürekten inanmaktayız. 2 Nisan 2016 tarihinde, TED Ankara Koleji’nde düzenlenecek olan “Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz: Geleceği Okuyoruz” forumuna katılımınızdan onur duyarız.

Saygılarımızla,

S. Selçuk PEHLİVANOĞLU
Türk Eğitim Derneği
Genel Başkanı

FORUMUN AMACI
Dünyanın ve Türkiye’nin paradigmal bir dönüşümle karşı karşıya olduğu bir dönemde, ekonomi, siyaset, sağlık, ulaşım, iletişim kadar eğitimin de kendisini toplumsal bir kurum olarak geleceğe hazırlaması zorunludur. İpuçları bugünde saklı olan geleceğin eğitiminin, ‘şimdi’de yapmakta olduğumuz çalışmalarla daha iyiye erişme ve kendimizi geliştirme çabalarımızın bir sonucu olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple eğitimin geleceğinin ve dönüşen paradigmanın tüm boyutlarıyla tartışmaya açılması amacını taşıyor, bu bağlamda “Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz: Geleceği Okuyoruz” başlıklı Uluslararası Eğitim Forumu’nu daha nitelikli bir eğitim sisteminin inşası için önemli buluyoruz.

FORUMUN VİZYONU
〉 Değişimi okuyabilen ve buna göre kendini adapte edebilen bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etmek.

〉 Bireylerin ve toplumların geleceklerini uyumlu bir bütün içinde görerek yerel ve uluslararası gelişmeleri eğitim başlığında mercek altına almak

FORUMUN MİSYONU
〉 Eğitimin sürekli ve eş zamanlı bir etkileşim halinde olduğu ekonomiyi,

〉 Eğitimin ve öğrenmenin doğasını ve yapısını sürekli olarak güncelleyen nörobilimi,

〉 Eğitimin insan-birey-toplumla kurduğu epistemolojik ve ontolojik ilişki üzerinden sosyoloji ve felsefeyi yeniden düşünerek değişimi okuyabilen ve buna göre kendini adapte edebilen bir eğitim sistemini inşa edecek entelektüel birikime ve gelecekteki politikalara ışık tutmak.

Forum kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.

PANEL 1: İŞ DÜNYASI EĞİTİMDEN NASIL BİR İNSAN İSTİYOR?
√ İnsan Yeterlikleri ile Yeni Ekonomik ve Toplumsal Beklentilerin Analizi

√ Gelecekteki Üretim Modelleri ve İnsani Becerilerin Geliştirilmesi

PANEL 2: EĞİTİMİN GELECEĞİNDE NÖROBİLİM ÇAĞI
√ Nörobilim Çağı: Beyin Temelli Öğrenme ve Gelecek Projeksiyonu

√ Değerler Eğitimi ve Gelecek Okul-Toplum Modelinde Öne Çıkacak Etik Kodlar

√ Bilgi ve Eğitim Ontolojisi Açısından Gelecek ve Yeni Yaşam

PANEL 3: GEÇMİŞTEN GELECEK PERSPEKTİFİNE İNSAN VE EĞİTİM
√ Kısa ve Uzun Vadede Toplumsal Değişim

√ Geçmişin Bugün için Öngördüklerinin Analizi

√ Gelecekte Öğrenme-Öğretim İlişkisinin Tekno-Pedagojik Yeni Yüzü

PANEL 4: EKONOMİ EĞİTİMDEN NASIL BİR İNSAN İSTİYOR?
√ Dünyanın Gideceği Yer

√ Yeni Dünya Düzenini Yaratan Ekonomi

√ Ekonomi, Yeni Yaşam ve Üretim Modelleri

√ Ekonomi ve Toplumsal/Toplumlararası Etkileşim

Etkinlik Web Sayfası :