İstanbul Üniversitesi International New Media Conference 2012

“İstanbul Üniversitesi International New Media Conference 2012”, 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“International New Media Conference 2012”, yeni medya teknolojilerinin ortamlarını, söylevini, ideolojisini ve kullanımlarını eleştirel bir gözle irdelemek; yeni medyanın ortaya çıkış koşullarını, yeni kültürel formların ve medya üretimlerinin gelişimini analiz etmek; yeni medya üzerine yapılan disiplinlerarası ve disiplinler içi araştırmaları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenmektedir.

Fordham Üniversitesi’nden İletişim ve Medya Çalışmaları Profesörü Dr. Paul Levinson konuk konuşmacı olarak konferansa katılacaktır.

Konferans şu başlıklar altında gerçekleştirilecektir:

1.Yerel, ulusal ve ulus üstü toplumsal hareketlerin; sosyal ağ siteleri, tweetler, metinler ve ağ üstünden yapılan ani iletişim biçimlerinin diğer formları yolu ile mobilizasyonu.
2.Dijital eşitliğin ve dijital kültüre erişim eşitsizliğinin retoriği: sınıf, ırk, din ve cinsiyet; sosyal medya ve dijital iletişim teknolojilerine erişim.
3.Dijital kültürün kolektif belleğe, tarihsel olanı kavramaya, tarihsel araştırma yöntemlerine ve tarih yazımına etkisi.
4.Dijital beşeri bilimlerde tarihin rolü: arşiv pratikleri, tarihin online olarak derlenmesi, tarihsel metin araştırması ve dijital hikaye anlatımı

Konferansta Türkçe-İngilizce simultane çeviri yapılacaktır. Bildiri özetleri 14 Eylül 2012 tarihine kadar konferansın web sitesi (www.inm-c.info) ile gönderilebilir.

Katılım, katılım ücreti hakkında ve diğer bilgiler için:

Doç. Dr. Seçkin Özmen

Web: http: www.inm-c.info
E-Posta: [email protected]
Tel: +90 212 440 0000 (12642)
Adres: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Vezneciler-34452 İstanbul-Türkiye
NOT: Konferansa bildirilerinizi göndermek için öncelikle INMC2012 sitesinde oturum açmalı ya da bir oturum hesabı oluşturmalısınız.

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.