İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Yarışması 2011

YARIŞMA ŞARTLARI:

1. Yarışmaya belgesel ve canlandırma türünde üretilmiş, mimarlık ve kent konularını işleyen, 2010 ve 2011 yılları içinde üretilmiş filmler başvurabilir.
2. Yarışmaya kabul edilecek filmlerin süresi 60 dakika ile sınırlıdır.
3. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı olarak, orijinal dili Türkçe olmayan filmler Türkçe altyazılı olarak teslim edilmelidir.
4. Yarışmaya katılacak filmler hangi formatta üretilmiş olursa olsun, Düzenleme Kuruluna 2 adet DVD Pal kopyası teslim edilir. Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 24 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.
5. Yarışmacı, Düzenleme Kuruluna film kopyaları ile birlikte, içinde;
a) Yarışma başvuru formu
b) Filmden 2 adet fotoğraf
c) 1 adet yönetmen fotoğrafı
d) Yönetmenin Türkçe ve İngilizce biyografisi (en fazla 50 kelime)
e) Filmin Türkçe ve İngilizce kısa öyküsü (en fazla 50 kelime) bulunan 1 adet CD teslim eder.
6. Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.
7. Festival Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan filmleri ön elemeden geçirerek, ön elemeyi geçen tüm filmleri festival programına alır. Bu filmler Ulusal ve Uluslararası kategori jürileri tarafından değerlendirilir ve dereceye girenler ödüllendirilir.
8. Yarışmada ön elemeyi geçen filmler festival arşivinde saklanır ve yönetmeni bilgilendirilmek suretiyle, ticari olmayan gösterimlerde yer alabilir.
9. Yarışma İlânı: 20 Ocak 2011
10. Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2011
11. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğabilecek telif hakları eser sahibinin sorumluluğundadır.
12. Koşullar gerektirdiği takdirde Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul isimlerinde değişiklik yapabilir.
13. Ön elemeyi geçemeyen filmler 1 Kasım 2011 tarihine kadar başvuru sahibi tarafından başvuru adresinden elden teslim alınabilir. Teslim alınmayan filmler “Yarışma Arşivi”ne devredilmiş kabul edilir. Bu filmler bir sonraki festival kapsamında festival dışı kategoride ve/veya ticari amaç gütmeyen diğer gösterimlerde seyirci ile buluşturulabilecektir.
14. Ödüller: Ulusal kategoride Belgesel ve Canlandırma dallarında her bir dalın birincisine 5000 TL, Uluslararası kategoride Belgesel ve Canlandırma dallarında her bir dalın birincisine 4000 Avro para ödülü verilir. Seçici Kurul birden fazla filmi ödüle değer gördüğü takdirde para ödülü bu filmler arasında eşit olarak paylaştırılır.
Ödül alan filmlerin dışında, ön elemeyi geçen filmlere bir kereye mahsus olmak üzere ulusal dalda 200 TL, uluslararası dalda 100 Avro gösterim ücreti ödenir.
15. Ulusal jüri, yarışma filmlerinden en fazla 5 tanesini seçerek, uluslararası kategoriye gönderir ve bu filmler, Türkiye’yi temsilen uluslararası kategoride de yarışır.
16. Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası istanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları katılamazlar.
17. Seçici kurulun yargısı kesindir. Kararlar oyçokluğu ile alınır.
BAŞVURU ADRESİ:
Selma Erdem, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No. 31 Beyoğlu 34425 İstanbul • Tel: (212) 251 49 00 • Faks: (212) 251 94 14
E-Posta: archfilmfest@archfilmfest.org •Web: http://www.archfilmfest.org