İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması
Katılım Koşulları

A) YARIŞMANIN KONUSU ve AMAÇ
Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insani haklardan biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.

ILO rakamlarına göre; Dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunmaktadır. Dünyada; her 15 saniyede 1, her gün yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir.

Dünyada çalışma barışını, çalışanların iş ve sosyal hayatlarını, ülke ve bölge ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği disiplinine küresel bir farkındalık kazandırmıştır.

Son bir kaç yüz yıldır çalışma hayatındaki değişime uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamının da değiştiği bilinmektedir. Günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği konusu; tüm ilgili tarafların ortak çabası ile çağdaş nitelikte önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele alınmaktadır.
Bu çerçevede kıtalararası bilgi alışverişi, iş birliği ve paylaşımı sağlamak amacıyla “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” temalı 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenecektir. Konferans; alt işverenlikten, özel politika gerektiren çalışanlara, ergonomiden psikolojik risk faktörlerine kadar değişik alanlarda 34 konu başlığı içermektedir.

Bu konferans İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’ni teşvik etmeyi hedefleyen yeni bilgi ve uygulamaların paylaşıldığı bir forumun sağlanması; iş birliği ağları, ortaklıkları kurmak ve ilgili taraflar arasındaki ortaklıkları güçlendirmek; İSG alanındaki bilgilerin geliştirilmesi, stratejilerin ve iyi uygulamaların paylaşımı için bir platform oluşturmak adına çok önemli bir fırsat olacaktır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen düşünceler ve amaçlar doğrultusunda kurmaca, belgesel, sosyal reklam, animasyon ve diğer türlerdeki kısa filmlerin ifade edilen amaçların yaygın bir şekilde paylaşılabilmesine destek vereceği düşünülmektedir.


B) YARIŞMA TARİHLERİ

Yarışmaya 1 Ocak 2014 tarihinden sonra tamamlanmış filmler başvurabilir. Yarışma programı kapsamında önemli tarihler şöyle: Başlangıç Tarihi: 01 Şubat 2016 Filmlerin Son Teslim Tarihi: 20 Nisan 2016 Ödül Töreni (Planlanan): 11 Mayıs 2016

C) KATILIM KOŞULLARI
– Yarışma tüm üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, lisansüstü dahil) ve iş yerleri çalışanları başta olmak üzere herkesin katılımına açıktır.
– Yarışmaya dolaylı ya da doğrudan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ temasına işaret eden 2014 ve sonrasında yapılmış kısa filmler ile katılınabilir. Filmin dili Türkçe olmalıdır. (Anlatıcısız–sessiz–sadece grafik içerikli kısa filmler de kabul edilmektedir.)
– Yarışmaya jenerik dahil süresi 5-15 dakika uzunluğundaki kısa filmler başvurabilir.
– Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru yapabilir.
– Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış, ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılıma engel değildir.
– Eser sahiplerinin ) adlı web sitesinden online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları yarışma şartlarını kabul etmeleri anlamına gelir.
– Katılımcılar sitesinde başvuru esnasında eserin düşük çözünürlüklü bir formatını sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca, web sitesinde yer alan ve imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları katılım formunu, bir adet fotoğraflarını, kısa film eserinin/eserlerinin uygun(yüksek çözünürlüklü) formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet DVD kopyasını 1 adet zarfa koyarak kapalı halde aşağıdaki adrese elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç 20 Nisan 2016 saat 17.00 (TSİ)’ye kadar ulaştırmalıdırlar.

Adres: Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon Daire Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:42 İ Blok Kat:1 Emek Çankaya/Ankara
– Organizasyon komitesi, filmdeki alan ile ilgili etkinliklerde gösterim hakkına sahiptir. Filmlerden 30 saniyelik bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
– Yarışmaya seçilen filmlerin ilanından sonra eser sahipleri filmlerini etkinlik ve ilintili kullanımlardan çekemezler. Başvuru yapan her eser sahibi bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
– Seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, etkinliğin resmi internet sitesinden ) ve medya aracılığıyla duyurulur. Yarışmaya seçilemeyen filmlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.
– Yarışmaya kabul edilen filmlerin yaratıcı ekibinden 1 (bir) temsilci konferansa davet edilecektir. Dereceye giren filmlerin ekiplerinden en fazla 4 (dört)kişi konferanstaki törene davet edilecektir.
– Dereceye giren filmlerde müzik ve senaryonun uyarlandığı bir eser varsa bunlara dair hak devir belgesi (telif belgesi) istenecektir.
– Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri filmlerin senaryo, görüntü ve müziklerinin kendilerine ait olduğunu ve gerekli telif haklarının alındığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserler ile ilgili olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan katılımcılar (her bir film ekibi) müteselsilen sorumludur. Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin; başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.
– Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip halinde katılınmış olunması durumunda dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip halinde katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.

Dereceye giren film isimlerinin açıklanmasından sonra 7 (yedi) gün içerisinde;
• Filmin İngilizce alt yazılı kopyasının,
• Filmden 5 (beş) adet yüksek çözünürlükteki JPG formatında fotoğrafının,
• Yönetmenin yüksek çözünürlükteki bir adet fotoğrafının,
• Filmin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı özetini (maks. 50 kelime)
• Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisinin (maks. 50 kelime) etkinlik yönetimine bir adet CD/DVD içerisinde ulaştırılması gerekmektedir.
• Yarışmaya başvuran filmler, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arşivinde veya uygun gördüğü bir üniversitenin arşivinde (Anadolu Üniversitesi) saklanacak ve gerektiğinde akademik düzeyde araştırma yapanların hizmetine sunulacaktır.
• Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü takdirde filmleri ifade edilen konunun tanıtımına ve gelişimine katkı sunmak amacıyla bir ortamda toplayabilir, dağıtabilir ve çeşitli organizasyonlarda tanıtabilir.
• Organizasyon Komitesi yarışma konusunda her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar.


D) JÜRİ VE DEĞERLENDİRME

Organizasyon komitesi jüri üyelerini etkinlik yönetimi içinden, sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı gazeteciler ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları arasından seçebilir.
• Jüri, filmlerden birinci, ikinci ve üçüncülere ödül vermenin yanında özel ödül ve mansiyon gibi değerlendirmelerde de bulunabilir. Aynı derecede birden fazla ödül alan olması durumunda ödüller paylaştırılır. Değerlendirme yapılırken şu kriterler dikkate alınacaktır:

* Filmin özgün olması
* Mesajın özü
* Mesajın algılanma kolaylığı
* Konunun anlatım dili ve kurgusu
* Anlatımın görsel-işitsel niteliği
* Yaratıcılık

E) ÖDÜLLER
1. Eser sahibi ödülü: 10.000 TL
2. Eser sahibi ödülü: 5.000 TL
3. Eser sahibi ödülü: 2.500 TL

E) ÖZEL MADDELER
• Etkinlikte ödül alan veya almayan filmlerin sahiplerine gösterim ücreti ödenmez.
Organizasyon Komitesi adresi: Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon Daire Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Ankara Organizasyon Komitesi irtibat telefonu: 0 (312) 446 57 23 Yarışma ile ilgili her türlü soru ve görüşler için irtibat maili: info@tioshconference.gov.tr
Yarışma resmi internet sitesi: Çalışanlar ve Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’na katılanlar bu şartnamede yer alan tüm maddeleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini kabul eder.


Düzenleme Kurulu:

Müs.Yrd. Serhat AYRIM
Gn. Md. Kasım ÖZER
Gn. Md.Yrd. İsmail GERİM


Seçiciler Kurulu:

Prof. Dr. Nezih ORHON
Prof.Dr. Aytekin CAN
İpek TUZCUOĞLU
Oğuz PERİ
Ebru ÇAKIRKAYA SARICAN
Mazlum DEMİRBAĞ
Ergün CAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması
Başvuru Belgesi

Filmin adı:

Yönetmenin adı, soyadı:

Filmin yapım yılı:

Filmin türü:
– Kurmaca
– Animasyon
– Sosyal reklam
– Belgesel
– Diğer

Filmin süresi:
Filmin kısa öyküsü (maks. 50 kelime):

Türkçe

İngilizce

Filmin yapımcısı:

Yönetmenin özgeçmişi (maks. 50 kelime)

Türkçe

İngilizce

İletişim Bilgileri:

Adres

Telefon

e-posta

Tarih:

İmza:

Yarışma şartnamesini okudum ve kabul ediyorum. Ayrıca yukarıda künyesi belirtilen eserimin tüm telif haklarının tarafıma ait olduğunu beyan eder, bu eserin tamamının veya bir bölümünün başka bir kişiye ait olduğunun tespiti halinde yasal sorumluluğun yalnızca kendime ait olacağını kabul ederim. Eser Sahibi Ad-Soyad ve İmza
(Ekip olarak başvurulması halinde ekip sözcüsü tarafınca imzalanacaktır)

Yarışma Sitesi için Tıklayınız