International Medical Students Congress AYBUMEDISC 2017

AYBUMEDISC KATILIM ŞARTLARI

1. Özet bildiri son başvuru tarihi 14 Nisan 2017’dir.

2. Herhangi bir konuda yapılmış deneysel veya klinik çalışmalar kabul edilecektir.

3. Çalışma, en az bir tıp öğrencisi ve an az bir danışman tıp fakültesi üyesi içermelidir.

4. En az bir bildiri özetinde yer alan tıp öğrencileri aktif katılımcılar olarak kayıt yaptırabilirler.

5. Tüm özetler, Bilimsel kurul tarafından gözden geçirilecektir.

6. Bilimsel kurul onayından geçmeyen bildiri sahipleri pasif katılımcı olarak katılabileceklerdir.

7. Bir tıp öğrencisi en fazla 2 bildiri gönderebilir. Bilimsel Kurul bu bildirilerin sunum şekline karar verme yetkisine sahiptir. Sorumlu yazar, bilimsel komitenin başvuru özetlerinin kabul veya reddetme kararı hakkında e-posta ile bilgilendirilecektir.

8. Özet bildiri, İngilizce olarak yazılmalıdır.

9. Özet metin 250 kelimeyle sınırlıdır. Kısaltmalar kullanılırsa, ilk kullanımda beyan edilmelidir – örn. Vücut kitle indeksi (VKİ).

10. Özet gönderme rehberi ve Özet örneği linki

11. Bildiriler aybumedisc@ybu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

12. Sözlü sunumlar on dakika süre içinde sunulacak ve tartışılacaktır.

13. Kongredeki tüm aktif katılımcıların kongre ücretlerini özet gönderme ile eşzamanlı olarak ödemekle yükümlü olduklarını lütfen unutmayın (14 Nisan 2017’ye kadar aktif katılımcılar için 50 TL, 5 Mayıs 2017 tarihine kadar pasif katılımcılar için 75 TL). Kongre ücretlerini ödemeyenlerin özetleri bilim kurulu tarafından değerlendirilmez.

14. Tüm katılımcılarımıza Katılım Sertifikası verilecektir.

International Medical Students Congress AYBUMEDISC 2017