International Management Research Congress (InMaR Congress)

KONGREYE DAVET
International Management Research Congress (InMaR Congress)

Güney Rusya Üniversitesinin düzenleyeceği Uluslararası Yönetim Bilimleri Kongresi (International Management Research Congress) Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde 19-20 Mart 2016 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Kongrenin Ana Teması “YÖNETİMDE ETKİLEŞİM VE YENİ PARADİGMALAR” olarak belirlenmiştir.

Kongre dili İngilizce, Rusça ve Türkçedir. Kabul edilen bildiriler basılı bildiri kitapçığında elektronik ortamda yayınlanacak ve Makale Süreci için Kongreyi Destekleyen Dergilere gönderilecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu

KONGRE TEMASI
Kongrenin en önemli amacı, Rusya ve Türkiye Yönetim sistemleri bağlamında; Başta “Eğitim Yönetimi” olmak üzere, “İşletme Yönetimi”, “Sağlık Yönetimi” ve “Örgüt Yönetimi (Organizasyonel Psikoloji)” alanında yapılan uygulamalı ve ampirik çalışmaları tartışmak ve yönetim bilimini tek disiplin sarmalından çıkararak farklı yönetim alanlarındaki uygulamaları tartışmak ve yönetimde etkileşim sağlamaktır. Bu yüzden Kongrenin Ana Teması “YÖNETİMDE ETKİLEŞİM VE YENİ PARADİGMALAR” olarak belirlenmiştir.
InMaR Congress için aşağıda belirlenen Alt Temalar ile ilgili sunumlar kabul edilecektir:
EĞİTİM YÖNETİMİ
Öğretmen Yetiştirme ve Eğiticilerin Eğitimi
Yönetimde Trendler ve Yeniden Yapılanma
Okul Yöneticiliği ve Yönetici Atama Politikaları
Eğitimde Örgütlenme ve Sendikalar
Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Eğitim ve Öğretim Liderliği
Eğitim Yönetiminde Yeni Paradigmalar
Eğitim Yönetiminde Alternatif Yaklaşımlar
Eğitim Yönetiminde Denetim
Okul Yönetimine Kadın Yöneticiler
Okul Yönetimine Ahlak
Okul Yönetimi ve Aile
Eğitim Yönetimi ve Beşeri Sermaye
Okullarda Bilgi Yönetimi
Eğitim Yönetimi Bölgesel Kalkınma İlişkisi
Demokrasi Eğitim Yönetimi İlişkisi
Eğitim Yönetimi Verimlilik İlişkisi
Farklı Kültürlerdeki Eğitim Yönetimi Uygulamaları
Eğitim Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi
Okul Yönetiminde Veli İlişkiler
Okul Yönetiminde İletişim
Eğitim Yönetiminde Yeni Model Önerileri
İdeal Okul Organizasyonu ve Yönetimi
Eğitim Kurumlarında Stratejik Yönetim
Eğitim Kurumlarında Kariyer Yönetimi

İŞLETME YÖNETİMİ
Personel Yetiştirme ve Personel Eğitimi
İşletme Yönetiminde Trendler ve Yeniden Yapılanma
İşletme Yöneticiliği ve Görevde Yükselme Politikaları
İşletmelerde Örgütlenme ve Sendikaların
İşletme Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
İşletmelerde Liderlik Uygulamaları
İşletme Yönetiminde Yeni Paradigmalar
İşletme Yönetimine Alternatif Yaklaşımlar
İşletme Yönetiminde Denetim
İşletmelerde Yönetiminde Kadınlar
İşletme Yönetimi ve Ahlak
Yönetim ve Aile
İşletme Yönetimi ve Beşeri Sermaye
Bilgi Yönetimi ve Yönetim İlişkisi
Yönetim ve Bölgesel Kalkınma
Demokrasi ve Yönetim
Yönetim ve Verimlilik
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
Farklı Kültürlerde İşletme Yönetimi
İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetiminde Halkla İlişkiler
İşletme Yönetiminde İletişim
İşletme Yönetiminde Yeni Model Önerileri
İdeal İşletme Organizasyonu ve Yönetimi
İşletmelerde Stratejik Yönetim
İşletmelerde Kariyer Yönetimi
SAĞLIK YÖNETİMİ
Personel Yetiştirme ve Personel Eğitimi
Sağlık Kurumları Yönetiminde Trendler ve Yeniden Yapılanma
Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Görevde Yükselme Politikaları
Sağlık Sektöründe Örgütlenme ve Sendikaların
Sağlık Kurumları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Sağlık Kurumlarında Liderlik
Sağlık Kurumları Yönetiminde Yeni Paradigmalar
Sağlık Kurumları Yönetimine Alternatif Yaklaşımlar
Sağlık Kurumlarında Denetim
Sağlık Kurumları Yöneticiliğinde Kadınlar
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Ahlak
Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Aile
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Beşeri Sermaye
Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi ve Yönetim İlişkisi
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma
Demokrasi ve Sağlık Kurumları
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Verimlilik
Sağlık Kurumları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Farklı Kültürlerde Sağlık Kurumları Yönetimi
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetiminde Halkla İlişkiler
Sağlık Kurumları Yönetiminde İletişim
Sağlık Kurumları Yönetiminde Yeni Model Önerileri
İdeal Sağlık Kurumu Organizasyonu ve Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Sağlık Kurumlarında Kariyer Yönetimi

ÖRGÜTSEL YÖNETİM (Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji)
Yönetimde Örgütsel Davranış
Yönetim ve Mobbing
Yönetim ve İş Performansı
Yönetim ve İş Tatmini
Örgütlerde Psikolojik Sorunlar ve Yönetim
Yönetim ve İş Ahlakı
Yönetim ve Örgütsel Bağlılık
Yönetim ve Örgüt İklimi
Yönetimde Güven Duygusu
Yönetim ve Motivasyon
Yönetimde Pekiştireçler
Örgütsel Sinizim ve Yönetim
Örgütlerde Kaygı ve Yönetim

Kongre İrtibat Bilgileri

InMaR Congress
KONGRE YERİ:
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Yıldız Amfi
05459704488
05459704488
inmarcongress@gmail.com
www.inmarcongress.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.