İNOVASYON 2023 AR-GE SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM İÇERİĞİ

İnovasyon yönetimi
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde girişimcilik ve inovasyon
E-girişimcilik ve e-inovasyon
Girişimcilik ve inovasyonda ulusal ve bölgesel kültürün rolü
Açık inovasyon
İnovasyonun yayılması ve benimsenmesi
Girişimcilik ve inovasyon strateji ve teorileri
Girişimcilik ve tekno-girişimcilik
Pazarlama inovasyonu ve inovasyonun pazarlanması
Pazarlama
Örgütsel inovasyon
Ürün ve hizmet inovasyonu
Girişimcilik ve inovasyonun ekonomik ve sosyal etkileri
Ar-ge faaliyetleri ve ekonomik gelişmeye katkısı
Bölgesel inovasyon stratejileri
Akıllı uzmanlaşma
Üniversite sanayi işbirliği
Kümelenme
Teknoloji Transferi
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Bölgesel ve Sektörel Uygulamalar

[email protected]

http://www.elazigyenilik.net/init/default/sempozyum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.