III. Uluslararası Şeyh Şa‘bân-ı Velî Sempozyumu

06-08 Mayıs 2016 – Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 06-08 Mayıs 2016 tarihinde Kastamonu’da III. Uluslararası Şeyh Şa‘bân-ı Velî Sempozyumu’nu “Kastamonu’da İlmî Hayat ve Kastamonu Âlimleri” başlığı altında düzenleyecektir.

DÜZENLEYEN KURUM

– Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

DESTEKLEYEN KURUMLAR

– TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı)

– Kastamonu Belediyesi

– Kastamonu Müftülüğü

– Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı

– Kastamonu Üniversitesi Şeyh Şa‘bân-ı Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

AMAÇ

Üzerinde yaşadığımız topraklarda üretilen ve sonraki nesillere bırakılan ilim, fikir ve irfan mirasının, bugün yaşadığımız problemlerin çözümünde bize önemli katkılar sağlayacağı takdir edilecektir. Diğer taraftan bu miras, geleceğe dair çözümlemelerimiz için geniş açılımlara da imkân sağlayacaktır. Son birkaç yüzyıldır sergilemekte olduğumuz “yüzümüzü dışarıya çevirme” tavrı, bugün “kendi mirasımızın daha çok farkında olma” tavrına yönelmeye başlamış görünmektedir. Bu bağlamda ilmî mirasımızın potansiyel imkânlarını araştırma, inceleme ve tahlillerle gün yüzüne çıkararak onlardan yararlanmayı sağlamak, söz konusu mirasın oluşum ve intikalinde rol oynamış isimleri yakından tanımak, ilim camiasını bekleyen önemli görevlerden biri haline gelmiştir.

Şeyh Şa’ban-ı Veli’den günümüze hem ilmi mirasımıza sahip çıkmak, hem hayatlarını ve eserleriyle onları kamuoyuna daha yakından tanıtmak amacıyla Kastamonu’nun Âlimlerini konu edinen bir sempozyum düzenlenmesi düşünülmüştür. Bu sempozyumda Kastamonu âlimlerinin hayatlarını, eserlerini, din anlayışlarını, icra ettiği görevleri, ilim anlayışlarını, farklı ilim dallarındaki birikimlerini, entelektüel ilgi ve yaklaşımları gibi farklı boyutlarını ele almak ve incelemek temel hedef olacaktır.

Kastamonu Üniversitesi himayesinde İlahiyat Fakültesi ve Şeyh Şa’ban-ı Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu sempozyuma farklı alanlardaki ilim insanlarının ve değerli aydınların katkılarını beklemekteyiz.

Sempozyumumuza iştirak etmek isteyenlerin tebliğ özetlerini e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Üç yüz kelimeyi geçmeyecek olan tebliğ özetlerine akademik özgeçmiş ve irtibat telefonu eklenmelidir. Sempozyuma vereceğiniz katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

A.Kastamonu’da İlmî Hayat

– Kastamonu’nun Bilim Tarihi

– Kastamonu’da Dinî İlimler

– Kastamonu’da Sosyal Bilimler

– Kastamonu’da Edebiyata ve Sanata Dair Çalışmalar

– Kastamonu Medreseleri

– Yılanlı Medresesi

– Ceceli Medresesi

– Münire Medresesi

– İlçelerdeki Medreseler

– Diğer Medreseler

– Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi ve El Yazması Eserler

– Külliyeler

– İsmail Bey Külliyesi (Aşağı İmaret)

– Yakup Ağa Külliyesi (Ağa İmareti)

– Dergâhlarda ve Diğer Kurumlarda İlmî Hayat

– Basın ve Yayın Kurumlarında İlmî Faaliyetler

B. Kastamonu Âlimleri

– Medrese Âlimleri

– Medrese Dışı Din Âlimleri

– Tarih ve Edebiyat Âlimleri

– Sosyal Bilimlerin Diğer Alanlarındaki Âlimler

– İlim Adamı Yöneticiler


ÖNEMLİ TARİHLER (SEMPOZYUM TAKVİMİ)

Sempozyum İlanı 01 Ocak 2016
Özet Gönderilmesi İçin Son Tarih 01 Şubat 2016
Şartlı Ön Kabullerin İlanı 15 Şubat 2016
Bildiri Metinlerinin Gönderilmesinin Son Tarihi 15 Mart 2016
Programın İlanı 01 Nisan 2016
Sempozyumun İcrası 06-08 Mayıs 2016
Sempozyum Yeri Kastamonu Üniversitesi

Sempozyum e-posta
ssv.sempozyum.2016@kastamonu.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.