III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

UNIKOP 2015III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Sempozyuma Davet
Değerli Katılımcılar, günümüz dünyasında refah düzeyini artırma konusunda ülkeler arasındaki yarış sahip olunan rekabet gücüne dayalıdır. Bu rekabet gücü ise sahip olunan ortama, eğitilmiş insan gücüne, yenilikçilik ve teknoloji üretimine bağlıdır. 1 0cak 2013 tarihiyle faaliyetlerine başlayan KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (UNİKOP) ülkemizin ve bölgemizin kıt kaynaklarının etkin ve etkili kullanımı, bölgesel kalkınma bağlamında yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, kamu ve özel sektörün işbirliği ile bir sinerji yaratmak, hem kaynak tasarrufu sağlamak, hem de toplumsal dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek için diğer faaliyetlerinin yanında düzenli olarak bu sinerjiyi ortaya çıkaracak akademik etkinliklerde gerçekleştirmektedir. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’yla uluslararası düzeyde bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflenmektedir. Çeşitli başlıklar altında bölgesel kalkınma ile ilgili konuların tartışıldığı bu sempozyum Aksaray Üniversitesi liderliğinde UNİKOP dahilindeki diğer yedi üniversitenin kurumsal desteği, yerli ve yabancı üniversite bilim insanlarının katkıları ile gerçekleştirilecektir. Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı, 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sempozyumda alanınızdaki birikiminiz ve tecrübenizle onurlandırmanızı dileriz.

Sempozyumun Amacı ve Kapsamı

Konya Ovası Projesi (KOP), Bölge Kalkınma İdaresi’nin öncülüğünde kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden oluşmaktadır. Birlik kurulduğundan bu yana, öncelikle KOP bölgesine özgü çalışmalardan hareketle ülke kalkınması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalardan birisi de düzenlenmiş ve düzenlenmekte olan sempozyumlardır. Bu yıl Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası olarak düzenlenecek, III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun temel amacı, başta KOP Bölgesi olmak üzere ülkemizin zenginliklerini ve sorunlarını sektörel bazda derinlemesine araştırma, inceleme ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmeye yöneliktir. KOP bölgesi sahip olduğu kaynaklar ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle katma değeri yüksek kaynakların keşfedilmesi ve üretime kazandırılması için bilimsel desteğin alınması oldukça önemlidir. Bu bağlamda, başta bölge üniversiteleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler III. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu zemininde bir araya gelerek akademik çalışmalarıyla desteklerini sağlayacaklardır.

III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde yedi tematik alanı kapsamaktadır. Bu alanlar;

Enerji ve Doğal Kaynaklar,
Sosyal Eğitim-Beşeri Bilimler,
Gıda-Tarım-Orman-Kırsal Kalkınma,
Haberleşme-Bilişim,
Kültür Sanat-Spor-Turizm,
Sağlık,
Sanayi-Ulaştırma ve Lojistiktir.

Email: [email protected]
Adres: Aksaray Üniversitesi Unikop Ofisi
Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7 Km. Merkez Kampüs 68100/AKSARAY – TÜRKİYE

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.