II. ULUSLARARASI TÜRKİYAT SEMPOZYUMU

Sempozyumun Amacı
Sempozyumun amacı, 2014 yılının I. Dünya Savaşı’nın 100. yılı olması sebebiyle söz konusu savaşı Türk edebiyatındaki yansımaları açısından ele almaktır. Zira, 1914-2014 arasında I. Dünya Savaşı’nı yansıtan çeşitli türlerde ( şiir, hikâye, roman, tiyatro, hatıra, günlük, mektup, makale vs. ) kaleme alınmış birçok eser bulunmaktadır. Bu eserlerin savaşın geçmişten günümüze Türk insanının duygu, düşünce ve hayal dünyasındaki akislerini öğrenmemize imkan vermesinin yanında bazılarının tarihi bir vesika değeri de vardır. Bu sempozyumda hem konu ile ilgili akademisyenlerin bir araya gelmesi, hem de sunulacak özgün bildirilerle alana bilimsel katkıların sağlanması hedeflenmektedir.

Sempozyum Konuları
I.Dünya Savaşı ile ilgili 1914-2014 arası yazılmış;

– Şiirler

– Hikâyeler

– Romanlar

– Tiyatrolar

– Hatıralar

– Günlükler

– Mektuplar

-Savaş yıllarında propaganda ve edebiyat

-Harp edebiyatı kavramı

– Savaş yıllarında harp edebiyatı tartışmaları

– Harp edebiyatı çalışmalarında yöntem

– Savaş ve kadın

-Savaşın Türk edebiyatı ve başka milletlerin edebiyatlarındaki yansımalarının karşılaştırılması

– I.Dünya Harbi ve basın

– Esir mektupları

-Esâret gazeteleri

– Savaşla ilgili türküler

– Savaşla ilgili ağıtlar

– Savaşla ilgili sözlü tarih çalışmaları

– Savaşın anlatımında edebi eserlerden yararlanma

– Ele alınacak başka konular

İletişim
Hasan DURUCAN: turkiyat@karatekin.edu.tr
Özkan ÖCAL: ozkanocal@karatekin.edu.tr
Nuray AYANOĞLU: nayanoglu@karatekin.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.