II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

İSLAM DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİ VE DİNİ KURUMLAR

İyiliği yeryüzünün tamamına yaymayı kendine şiar edinmiş olan ve bugün yurt dışında 100’den fazla ülkede çeşitli yardım ve eğitim çalışmaları yapan Türkiye Diyanet Vakfı, bu ülkelerdeki paydaş kurumları daha yakından tanımak, çalışmalarından haberdar olmak ülkenin dini hassasiyetlerini öğrenip çalışmalarda bu hassasiyetlere dikkat çekmek için bu alanda Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile bir sempozyum düzenleme kararı almıştır.

Sempozyumdan amaçlanan İslam dünyasında din hizmeti veren gerek resmi gerek sivil toplum kuruluşlarından ve çalışmalarından haberdar olmak ve onlarından tecrübeleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Şüphesiz Müslümanların bulunduğu bütün ülkelerde onların sosyal, eğitim ve dini işlerinden sorumlu çeşitli kurumlar mevcuttur. Ülkelerin sosyo-kültürel yapısı ve Müslüman nüfusun oranı bu kurumların yapısını farklı kılar.

Türkiye Diyanet Vakfı işte bu farklılığın bilincinde olarak bu ülkelerde yapılan çalışmalarda ülkenin sosyo-kültürel yapısına zarar vermeden iyiliği ulaştırma çabası içinde olduğundan bu ülkelerde din hizmetleri yapan kurumlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.

KONU ALT BAŞLIKLARI;

Ülkenin Kısa Tarihi ve Dini Kurumlarının Oluşmasının Tarihçesi
Din Hizmetinde Bulunan Kurumların Tanım, Tarih ve İşlevleri(Gayri Müslim Kurumlar, Tarikat ve Cemaatler dâhil)
Din Hizmetinde Bulunan Kurumların Kamusal Statüleri
Din Hizmetinde Bulunan Kurumların Sunduğu Hizmetler
Din Hizmetinde Bulunan Kurumların Teşkilat Yapıları ve Atamaları
Gayri Müslim Dini Kurumlar ve Çalışmaları
Ülke İçinde Çalışma Yapan Yerli Olmayan İslami ve Gayrı Müslüm Kurumlar ve Çalışmaları
Din Eğitimi Veren Kişilerin Profilleri (Eğitimleri, Mezuniyetleri.. vb)
Analiz Değerlendirme ve Öneriler

DÜZENLEME KURULU

İsmail PALAKOĞLU, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
Mustafa TUTKUN, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
Veysi KAYA, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü
Prof. Dr. Fikret KARAPINAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Faruk KANGER, Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Yrd. Doç. İlhami ORUÇOĞLU, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. H. Kamil YILMAZ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü
Prof. Dr. Ramazan ALTUNTAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Hayri ERTEN, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Emin AY, Bursa İl Müftüsü
Prof. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Adem APAK, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ali AKPINAR, Konya İl Müftüsü
Doç. Dr. Salih PAY, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Hüsnü KOYUNOĞLU, İstanbul Üniversitesi DİKAB Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ali İhsan KARATAŞ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar DEMİREL, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Oğuzhan TAN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Şevket YILDIZ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

SEMPOZYUMA BAŞVURU VE KATILIM ŞARTLARI

Sempozyuma, TDV burslusu lisans ve lisansüstü konuk öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrenciler katılabilir.
Katılımcı adayları bildiri özet metinlerini (250-350 kelime arası), sempozyum katılım formu ve kısa öz geçmişleri ile birlikte en geç 9 Ekim 2015 tarihine kadar sempozyum@diyanetvakfi.org.tr adresine göndermelidirler.
Sempozyum dili Türkçedir.
Bildiriler bilimsel, özgün ve ilmi etik kurallarına uygun olmalıdır.
Bildiri sunum süresi 20 dakika olacaktır.
Sempozyumun tüm giderleri ve katılımcıların yol, konaklama ve ağırlama giderleri Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanacaktır.
Bildiriler Türkiye Diyanet Vakfınca kitap olarak basılabilecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum İlanı 7 Eylül 2015
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi 9 Ekim 2015
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 16 Ekim 2015
Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi 20 Kasım 2015
Sempozyum Tarihi, Yeri 11-12 Aralık 2015 KONYA

Sempozyum sekreteryası;

Metin Zengin metin.zengin@diyanetvakfi.org.tr 0312 416 92 58
Abdulkadir Sylka sylkaabdulkadir@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.