II. Uluslararası Felsefe Kongresi

1990-1991 eğitim-öğretim yılında kurulan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim vermektedir. Genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye’deki Felsefe bölümleri arasında kendine saygın bir yer edinen bölüm, Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi’ni yılda iki sayı olarak yayımlamaya devam etmektedir. Birçok öğretim üyesi ve elemanının bölümün kurumsallaşmasına katkı yaptığı Felsefe Bölümü yirmi yıllık bir süreçte çeşitli deneyimler kazanarak bu güne geldi. 2010 yılında yirminci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlediği ilk Uluslararası Felsefe Kongresi’nin ikincisini 11-12-13 Ekim 2012’de “Şehir ve Felsefe” temasıyla düzenleyecektir. Kongre, şehrin, kültürel yaşamın olgunlaşmasında ve zenginleşmesinde oynadığı rolden hareketle, mimariden ekonomiye, sanattan dine, etikten politikaya, bilimden felsefeye nasıl bir zemin oluşturduğu üzerine odaklanacaktır. Bu bağlamda şehrin politikayla, dinsel yaşamla, sanatla, felsefeyle ilişkisi üzerine ayrıntılarıyla durulacak olan kongrede, şehrin, daha geniş bir dile getirişle düşünmeye etkileri tartışılacaktır. Temele konan şey felsefi bir zemin üzerinde disiplinlerarası bir kongre gerçekleştirmektir. Bu nedenle, farklı disiplinlerin şehre ve şehir yaşamına ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde görüş alış verişleri olacak ve farklı perspektiflerin katkılarıyla kongre zenginleşecektir. Bu şekilde, “şehir ve felsefe” ilişkisi, oldukça geniş bir zeminde ele alınacak ve şehirle ilişkisinde felsefi bakışın önemi ortaya konmaya çalışılacaktır.

KONGRE HAKKINDA

“Şehir ve Felsefe”

Şehrin bağrından çıkan felsefi düşünce, hayata, olan-bitene, varolana, dünyaya yönelik farklı bir bakışı ifade etmektedir. Şehir, sadece felsefeye değil, insani olan her şeye zemin oluşturmaktadır. Şehir kavramı, şehrin ne olduğu üzerine oldukça geniş bir literatür bulunmaktadır. Ancak şehir ve felsefe ilişkisi üzerine bugün bir kez daha düşünmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Peki neden böyle bir ihtiyaç gündeme gelmiştir? Felsefe ile şehir ilişkisi defalarca ele alınmışken, neden böyle bir kongre düzenlenmeye ihtiyaç duyulmuştur? Felsefi düşüncenin şehir yaşamına ait olduğu zaten bilinmektedir. Felsefi düşüncenin olgunlaşması için, kültürün olgunluk düzeyine ulaşması gerekmektedir. Kültürün en önemli taşıyıcısı da dildir. Dil sanatla –özellikle şiirle-, dinle, politikayla yoğrularak belirli bir olgunluğa ulaşır; bu olgunluğun kendini gösterdiği en üst düzey felsefi düşünmedir. Felsefe dilin, konuşmanın ve yazının, ulaşabileceği en olgun düzeydir. Dil felsefeyi, felsefi düşünceyi taşıyan yegane unsurdur. Felsefenin dili de kültürle ve kültürün şekillendiği temel mekan olan şehirle ve şehirde bu olgunlaşmayı gerçekleştirir. Şehir felsefi düşüncenin kendine bir yaşam ve ifade alanı bulduğu yerdir. Felsefe hem şehirle ilişkisinde sanatla, dinle, politikayla zenginleşerek hem de bütün bu alanlar üzerine bir düşünme etkinliği olarak kendini şehirde ortaya koymuştur. Felsefe şehrin çocuğudur. Kültürün kendini ifade ettiği en iyi yer olan şehir felsefenin de doğup şekillenmesine zemin oluşturmuştur. Bu nedenle şehir üzerine düşünmek ve şehir ile felsefe ilişkisini ortaya koymak için uluslararası bir kongre düzenlemekteyiz. Şehir ve felsefe ilişkisi söz konusu olduğunda, şu sorularla hesaplaşmak gerekmektedir: Günümüz dünyasında şehirlerde düşünmenin ya da özlü düşünmenin ortaya konması mümkün müdür? Şehir yaşamı felsefi düşünceye zemin oluşturmaya devam edebilir mi? Şehirlerin mimarisinin düzenlenmesine veya şehir planlamasına felsefeden, felsefi bakıştan ne gibi katkılar gelebilir? Çevre sorunları karşısında nasıl bir şehir planlamasından söz edilebilir? Yerellik ve ulusallık ilişkisinde şehirlerin yeri nedir? Örnek bir şehir yapılanması olabilir mi? Devlet-vatandaş ilişkisinde şehirlerin konumu nasıl olmalıdır? Şehre dair yeni perspektifler nelerdir? Şehirdeki politik yaşam nasıl ele alınabilir? Bir şehir politikasından söz edilebilir mi? Şehir ve sanat ilişkisi nasıl olacak? Şehrin estetik organizasyonundan söz edilebilir mi? Şehrin üyelerinin birbirleriyle ilişkileri üzerine ne söylenebilir? Şehrin tarihinden ne anlamamız gerekir? Dinsel yaşamla şehir hayatı arasındaki bağ üzerine ne söylenebilir? Hukuk söz konusu olduğunda şehrin önemi nedir? Bütün bu sorularla hesaplaşmayı denemek ve şehir ve felsefe ilişkisine yeni ve farklı bakışlar ortaya koyabilmek için “Şehir ve Felsefe” başlıklı bir kongre düzenlemeyi uygun gördük.

KONU BAŞLIKLARI
• Şehir ve Politika
• Şehir ve Etik
• Şehir ve Sanat
• Mimari ve Felsefe
• Şehir Planlama ve Felsefe
• Şehir ve Hukuk
• Şehir ve Özgürlük
• Şehir ve Toplumsal Değişme
• Şehir ve Demokrasi
• Şehir ve Ütopya
• Şehir ve Vatandaşlık
• Şehir ve Bireyleşme
• Şehir ve İnsan Hakları
• Şehir ve Bunalım
• Şehir ve Varoluş
• Şehir ve Kimlik
• Çevre Sorunları ve Felsefe
• Doğa ve Felsefe

e-posta : [email protected] / [email protected]
Kongre Dili: Türkçe ve İngilizce’dir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.