II. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu

II. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu

1970’li yıllarda Amerikan toplumunda çok ilginç bir süreç başlamıştır. Chicago’da toplanan Nobel ödüllü bilim adamları o yıllardaki gidişatın durumunu ve dünyanın getirildiği konumu fark edip; “Böyle giderse, bilimsel materyalizm bu şekilde dünyaya tesir ederse, bütün dünyayı yok edebilir.” tespitinde bulunmuşlardır. Bu çok ilginç bir ön müşahededir. Psikoloji alanında etkin olan hümanist yaklaşım da ihtiyaca cevap verememiş bu sefer maneviyata yöneliş başlamıştır. Ama hangi maneviyata yönelmiştir psikologlar? Tabii ki uzakdoğu maneviyatına. Çünkü İslam ile Batı Dünyası arasında haçlı seferlerinden beri büyük bir kavga vardır. Dolayısıyla İslam’dan ve Tasavvuf’tan feyiz almak yerine Budizm’den, Brahmanizm’den, Taoizm’den, Hinduizm’den yola çıkarak insanı anlamaya çalışmışlar ve bunda kısmen başarıya ulaşmışlardır.

Burada bahsedilen psikoloji ekolü “Ben ötesi psikolojisi”, “Maneviyat psikolojisi” ya da
“Transpersonal psikoloji” dediğimiz ekol. Transpersonal psikolojinin insanı anlama
noktasında yetersiz kalmasının sebebi sadece uzak doğu maneviyatından ve biraz da sulandırılmış olarak Şamanizm’den esinlenmiş, ancak İslam ve tasavvufu dikkate almamış olmasıdır. Bu nedenle kendisine sağlam bir zemin bulamamıştır. Ancak Freud, Jung, Maslow gibi psikolojinin önde gelenleriyle başlayan W. James, Charles Tart, Ken Wilber gibi bilinç araştırmacılarıyla devam eden Mevlana ve Muhiddin İbn-i Arabi gibi Müslüman düşünürlerin fikirleriyle desteklenen maneviyat psikolojisinin önemi Mustafa MERTER hocamızın öncülüğünde önümüzdeki dönemde daha fazla artacak gibi görünmektedir.

Bu çerçevede ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli psikiyatrist ve psikologların bir
araya toplanmasına sebep olan ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen I. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu’yla Erciyes üniversitesinde bir ilk gerçekleştirilmiş, Maneviyat Psikolojisi bilim dünyasındaki yerini almaya başlamıştır. Sempozyum bildirileri kitabı Erciyes Üniversitesi Yayını olarak basılmıştır.

Psikoloji ve psikiyatri camiasında önemli etkileri olan bu Sempozyumu, katılımı artırarak gelenekselleştirmek niyetindeyiz. Bu kapsamda 13-14 Mayıs 2015 tarihlerinde 2. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenecektir.
Tarih 13 Mayıs 2015 Çarşamba
Saat 09:30
Yer ERÜ Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.