II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Bireye ve topluma ilişkin inanç, sanat, moral, yasalar, gelenekler, alışkanlıklar, beceriler ve daha birçok durumu kapsayan kültür, yaşamın her anında davranış ve değerlerimize yansımaktadır. Bireye ait kültürel değerlerin, beslenme, kişilerarası ilişkiler gibi sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve hastalık durumunda iyi olmak için geleneksel, tamamlayıcı, alternatif yada modern tıbbi tedaviyi seçme gibi sağlık arama davranışlarını etkilediği bilinmektedir. Hemşire, birey aile ve topluma bakım verirken bireylerin sağlıklı kalmak ve hastalık durumunda iyi olmak için başvurdukları uygulamaların, tedavi ve bakımlarını etkileyeceğinin farkında olmalıdır.

Kanıta dayalı tıbbı tedavi ve hemşirelik bakımının gelişmediği dönemlerde insanlar, iyi olmak, hayatta kalmak ve üretmek için çareler aramış, gözlem ve deneyimlerine dayanarak halen uygulanmakta olan sağlık davranışları geliştirmişlerdir. Günümüzde kullanılan kanıta dayalı çok sayıda tıbbi tedaviantik dönemlerde kullanılan yöntemlerden esinlenlenerek geliştirilmiştir. Çağdaş sağlık bakım anlayışı, bireyin bir bütün olarak ele alınmasını, inanç ve değerlerine saygı duyulmasını gerektirmektedir. Hemşirelik bakımında temel aldığımız sağlık tanımı, holistik bakım ve integratif bakım kavramları bu anlayışın ürünleridir.

Toplumsal değişim ve gelişmeler insan davranışlarını ve yaşam biçimlerini etkilemektedir. İnsanlar geçmişe oranla konar-geçer hayattan yerleşik düzene, doğudan batıya, köyden kente göçmekle birlikte daha çok seyahat etmektedirler. Toplumsal değişim ve dönüşümler sağlık bakım sistemini ve sağlık profesyonellerini yakından etkilemektedir. Hemşireler yaşadığı ve eğitim aldığı şehirlerden hatta ülkelerden farklı yerlerde çalışmakta, çok farklı şehir, bölge ve ülkelerden gelen farklı kültürü olan sağlıklı ve hasta bireylere bakım vermektedirler. Dünyadaki bu değişimler hemşirelik eğitiminide kapsayan ve Üniversitelerde Bolonya süreciyle minimum ortak paydada buluşmayı amaçlayan çalışmaları, Erasmus programlarıyla farklı kültürleri tanımayı gündeme getirmiştir.

Hemşireler son yıllarda ülkemizde sıkça gündeme gelen sağlık turizmi ile hasta göçü alan hastanelerde, turizm amaçlı gelen bireylerin sağlık hizmeti aldığı birimlerde ve sınır bölgelerinde kurulan göçmen kamplarında farklı kültürlerden gelen bireylere hemşirelik bakımı vermektedirler. Dış göçlerin yanı sıra, doğal afetler, daha iyi eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşma, iş bulma gibi nedenlerle iç göçle yer değiştiren bireylere kültüre duyarlı sağlık bakımı verebilmek için sağlık hizmeti sunan kurumlarda ve sağlık profesyonellerinde kültürel yeterliliğin geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur.

Hemşirelikte doktora eğitimiyle birlikte, uluslararası alanda geliştirilen ve hemşirelik felsefesine yön veren teori ve sağlık davranış modelleri hemşirelik araştırmalarında kullanılmaya başlamıştır. Kültürlerarası araştırma yapmaya olanak veren bu çalışmaların kültüre duyarlı hemşirelik bakımının gelişmesine katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Zengin bir kültürel geçmişi olan, yoğun iç ve dış göç alan ve dolayısıyla kültürel farklılık ve zenginlikleri harmanlayan Antalya, kuşkusuz kültürlerarası hemşireliği konuşmak için en ideal yerlerden birisidir. II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi’nde katılımcıların, kültürlerarası hemşirelik eğitimi, kültüre duyarlı bakım uygulamaları ve kültürlerarası araştırmalar konusunda yenileneceği, bilimsel çalışmalarıyla kongreyi zenginleştireceğine inanıyoruz. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak 3-5 Haziran 2013 tarihlerinde ev sahipliği yapacağımız kongrede siz değerli konuklarımızı ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtir, saygılar sunarım.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM

KURULLAR

Onursal Başkan
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Sebahat Gözüm

Kongre Sekreterleri
Doç. Dr. Selma Öncel
Öğr. Gör. Ayla Tuzcu

Kongre Düzenleme Kurulu
Sebahat Gözüm
Selma Öncel
Arzu Akcan
Kadriye Eravşar
Ayşe Meydanlıoğlu
Leyla Muslu
Ayla Tuzcu
Nurcan Kırca
Nurten Terkeş
Fatma Arıkan
Nilgün Aksoy
Emine Kol

Kongre Bilimsel Kurulu

*İsimler Soyad Alfabatik Sıraya Göre Düzenlenmiştir

Prof. Dr. Seçil AKSAYAN
Doç. Dr. Belgin AKIN
Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN
Doç.Dr. Duygu ARIKAN
Prof.Dr. Zuhal BAHAR
Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL
Doç. Dr. Reva BALCI AKPINAR
Prof.Dr.Kadriye BULDUKOĞLU
Doç. Dr.Rukiye AYLAZ
Prof Dr.Firdevs ERDEMİR
Doç.Dr. Hicran BEKTAŞ
Prof. Dr. Oya N. EMİROĞLU
Doç.Dr. Ayşe BEŞER
Prof. Dr. Semra ERDOĞAN
Doç. Dr. Naile BİLGİLİ
Prof. Dr. Kafiye EROĞLU
Doç.Dr.Fatma CEBECİ
Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM
Doç. Dr. Esin ÇEBER
Prof. Dr. Nimet KARATAŞ
Doç.Dr. Emine EFE
Prof. Dr. Gülümser KUBİLAY
Doç. Dr. M. Nihal ESİN
Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN
Doç.Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN
Doç. Dr. Filiz HİSAR
Prof.Dr.Süheyla ÖZSOY
Doç.Dr. Ayşegül İŞLER
Prof. Dr. Gülsün ÖZENTÜRK
Doç. Dr. Gülnaz KARATAY
Prof. Dr. Nurgün PLATİN
Doç. Dr.Nezihe KARABULUT
Prof. Dr. E. Ümit SEVİĞ
Doç. Dr. Yeter KİTİŞ
Prof. Dr. Deniz ŞELİMEN
Doç. Dr.Kamile KUKULU
Prof. Dr. Nur ŞENEL
Doç.Dr. Özen KULAKAÇ
Prof. Dr. Gülşen TERAKYE
Doç. Dr.Ayşe OKANLI
Prf. Dr.Gülşen VURAL
Doç.Dr. Selma ÖNCEL
Doç.Dr. Zeynep ÖZER
Doç. Dr. Nadiye ÖZER
Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ
Doç. Dr. Sultan TAŞÇI
Doç. Dr. Ayfer TEZEL

KONGRE SEKRETERLERİ
E-mail: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.