II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Değerli Katılımcılar;

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi; Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPODER) işbirliği ile 27-28-29 Eylül 2012 tarihlerinde adı geçen üniversitede yapılacaktır. Kongre anahtar konuları, katılma kriter ve koşulları Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi www.ibu.edu.tr ve EPODER www.epoder.org , Kongre www.epok2012.ibu.edu.tr adreslerinden izlenebilecektir.

Eğitim programları ve öğretim alanındaki tüm akademisyenleri, lisansüstü öğrencileri, öğretmenleri, proje yürütücülerini ve araştırmacıları Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve EPÖDER adına II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’ne davet ediyor ve başarı dileklerimi sunuyorum.

Kongrede Görüşmek Umuduyla                                                                                                       

Prof.Dr.Süleyman ÇELENK
Düzenleme Kurulu Eş Başkanı
Kongre Konuları
Eğitimin Tarihi, Sosyal ve Felsefi Temelleri
Öğrenme-Öğretme Süreç ve Uygulamaları
Program Hazırlama ve Uygulama
Program Değerlendirme
Programda Ölçme ve Değerlendirme
Öğretmen Eğitimi
Programların Karşılaştırılması, Akreditasyonu ve Standartlaştırılması
Program Geliştirmede Yeni Yönelimler
Öğretim Teknolojileri ve Uygulamaları

Önemli Tarihler
Duyuru ve katılım için çağrı 01.01.2012
Özet gönderme için son tarih 01.06.2012
Kabul edilen bildirilerin açıklanması 11.06.2012
Erken kayıt tarihleri 02.05.2012 / 29.06.2012
Geç kayıt tarihleri 02.07.2012 / 20.07.2012
Kongre programının duyurulması 03.09.2012
Tam metin gönderme tarihi 30.07.2012
Kongre tarihi 27-28-29 Eylül 2012