II. Sağlık Sempozyumu

Kadir Has Üniversitesi

II. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU “TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKİ YANSIMALARI” SEMPOZYUMU

Açılış Konuşmaları (09:30-10:00)

I. OTURUM (10:00-12:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Güzel / Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları

Yard. Doç. Dr. Aysun Altunkaş / Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Tıbbi Müdahaleler Karşısında Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı

Yard. Doç. Dr. Hamide Tacir / Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Özelliği Olan Bazı Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam

Yard. Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt / Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Tıbbi Müdahalede Hekimin Yükümlülükleri

Av. Ümit Erdem / İstanbul Barosu

Soru – Cevap (30 dakika)

12:00 – 13:30 Öğle Yemeği Arası

II. OTURUM (13:30 – 15:30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Erman / Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımı (30 dakika)

Prof. Dr. Erdem Özkara / Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı

Tıbbi Malpraktis Konusunda Yargıtay ve TTB Kararları (30 dakika)

Prof. Dr. Pervin Somer / Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Tıbbi Malpraktisin Değerlendirmesinde Bilirkişi İncelemesi (30 dakika)

Prof. Dr. Nevzat Alkan / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Soru – Cevap (30 dakika)

15:30 – 15:45 Çay / Kahve Arası

III. OTURUM (15:45-17:45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pervin Somer / Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Zararlardan Sağlık Mesleği Mensuplarının Özel Hukuk (Tazminat) Sorumluluğu (30 dakika)

Yard. Doç. Dr. Nilay Şenol / Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai Sorumluluk (30 dakika)

Prof. Dr. Hamide Zafer / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Zararlardan Sağlık Mesleği Mensuplarının İdare Hukuku Sorumluluğu (30 dakika)

Dr. Selami Demirkol / Danıştay 5. Dairesi Üyesi

Soru – Cevap (30 dakika)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.