II. BÖLGESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
II. BÖLGESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU
“Yönetim-Siyaset-Ticaret”
01-02 Ekim 2012

Sempozyumun Amacı ve Önemi
Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslar, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar, Ege ve Akdeniz
ile Kuzey Afrika’dan oluşan ve Türkiye’nin coğrafi olarak ortasında bulunduğu bölge,
tarihsel olarak önemli ve Türkiye dâhil bölgedeki tüm ülkeleri olumsuz etkileyen
sorunların yaşandığı bir bölgedir. Bölgede var olan zengin enerji kaynakları küresel
güçlerin ve bölgesel aktörlerin ilgisini çektiği sürece bölgede sorunlar devam edecektir.
Dünyanın bu bölgesindeki sorunları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirilmek üzere 12 –
13 Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiş olan “Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu:
Sorunlar-Tehditler-Fırsatlar” konulu Sempozyumun sonucunda olumlu tepkiler alınmış
ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
Son yıllarda özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan siyasal bunalımlardan dolayı
bölge tekrar yoğun bir şekilde dünyanın gündemine gelmiş ve bu gelişmeler Türkiye
dahil bölgedeki ülkelerin yönetim sistemlerini, iç ve dış siyasal karar alma
mekanizmalarını ve başta uluslararası ticaret olmak üzere kamu ve özel sektörün
ekonomik uygulamalarını olumsuz yönden etkilemektedir.
Bölgede özellikle yönetim, siyaset ve ticaret alanlarındaki sorunların tartışılarak
çözümler geliştirmek ve 2007 yılında ilk defa düzenlenen Sempozyumu
kurumsallaştırmak ve geleneksel hale getirmek amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi adına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 1-2 Ekim 2012
tarihinde “II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu: Yönetim-Siyaset-Ticaret”
konulu bir Sempozyum düzenlenecektir.

Sempozyum Onursal Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Fatih KARAASLAN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Başkan : Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN (İİBF Kamu Yönetimi Bölümü)
Başkan Yrd. : Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU (İİBF İşletme Bölümü)
Üye : Prof. Dr. Uğur YILDIRIM (İİBF Kamu Yönetimi Bölümü)
Üye : Prof. Dr. İsmail BAKAN (İİBF İşletme Bölümü)
Üye : Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN (İİBF İşletme Bölümü)
Üye : Doç. Dr. Seyhan TAŞ (İİBF İktisat Bölümü)
Üye : Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY (İİBF İşletme Bölümü)
Üye : Yrd. Doç. Dr. İ. Ethem TAŞ (İİBF Kamu Yönetimi Bölümü)
Üye : Yrd. Doç. Dr. A. Haluk PINAR (İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Üye : Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AĞIR (İİBF İktisat Bölümü)
Üye : Yrd. Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ (İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Üye : Öğr. Gör. Cengiz EKMEKÇİ (İİBF Kamu Yönetimi Bölümü)
Üye : Arş. Gör. İlker KEFE (İİBF İşletme Bölümü)

Sekreterya
Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU (İİBF İşletme Bölümü)
Arş. Gör. İlker KEFE (İİBF İşletme Bölümü)

Teknik İşler Sorumlusu
Öğr. Gör. Cengiz EKMEKÇİ (İİBF Kamu Yönetimi Bölümü)

Sempozyum Bilim Kurulu
(Unvan ve Soyadına Göre Alfabetik Sırayla)
Prof. Dr. Mustafa ACAR (Aksaray Üni.)
Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ (Selçuk Üni)
Prof. Dr. Birol AKGÜN (Konya Üni.)
Prof. Dr. H. Bahadır AKIN (Aksaray Üni.)
Prof. Dr. Haluk ALKAN (Erciyes Üni)
Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN (KSÜ)
Prof. Dr. İsmail BAKAN (KSÜ)
Prof. Dr. İhsan BAL (USAK)
Prof. Dr. Veysel BİLGİÇ (Polis Akademisi)
Prof. Dr. M. Sıtkı BİLGİN (KSÜ)
Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR (KSÜ)
Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT (Uludağ Üni.)
Prof. Dr. İbrahim CERRAH (Polis Akademisi)
Prof. Dr. Adnan ÇELİK (Selçuk Üni.)
Prof. Dr. R. Cengiz DERDİMAN (Uludağ Üni.)
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN (Karamanoğlu Mehmetbey Üni.)
Prof. Dr. Muhsin KAR (Konya Üni.)
Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Ali KİRMAN (KSÜ)
Prof. Dr. Osman OKKA (TOBB Karatay Üni.)
Prof. Dr. İdris ŞENGÜL (KSÜ)
Prof. Dr. Sami TABAN (Eskişehir O. Gazi Üni)
Prof. Dr. liter TURAN (Bilgi Üni.)
Prof. Dr. Kemal YILDIRIM (Anadolu Üni.)
Prof. Dr. Uğur YILDIRIM (KSÜ)
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ (Erciyes Üni.)
Doç. Dr. Harun ARIKAN (Çukurova Üni.)
Doç. Dr. M. Akif KÜTÜKÇÜ (Çukurova Üni.)
Doç. Dr. Ercan OKTAY (Karamanoğlu Mehmetbey Üni.)
Doç. Dr. İbrahim ÖRNEK (KSÜ)
Doç. Dr. Seyhan TAŞ (KSÜ)
Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN (KSÜ)
Doç. Dr. Yusuf TEKİN (Polis Akademisi)
Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU (KSÜ)
Davetli Konuşmacılar
Prof. Dr. İdris BAL (Kütahya Milletvekili)
Prof. Dr. Eyüp G. İSPİR (TODAİE Genel Müdürü)
Prof. Dr. Erdoğan ALKİN (İstanbul Ticaret Üni.)
Prof. Dr. Recai COŞKUN (Sakarya Üni.)
Prof. Dr. Fuat KEYMAN (Sabancı Üni.)
Prof. Dr. Atilla YAYLA (Gazi Üni.)
Dr. Serdar ÇAM (TİKA Bşk.)

Bildiri Sunulabilecek Konular
Kamu Yönetimi, Devlet, Kamu Düzeni, Güvenlik, Terör, Sınır Güvenliği, Siyaset,
Demokrasi, Siyasal Sistemler, Dış Politika, Siyasal Hareketler, Toplum, Din, Toplumsal
Hareketleri, Ayrılıkçı Hareketler, Sınır İhtilafları, İşletme, Özel Sektör, Uluslarüstü
Şirketler, Girişimcilik, Ticaret, Uluslararası Ticaret, Ekonomi, Uluslararası İktisat,
Uluslararası Taşımacılık, Ekonomik İşbirliği, Enerji, Uluslararası İlişkiler, Türkiye’nin
Yunanistan, Ermenistan ve İran İlişkileri, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Kafkasya,
Balkanlar, Kıbrıs, İlgili Olan Diğer Konular…

Önemli Notlar
1. Bildiri önerileri Bilim Kurulu tarafından özet üzerinden değerlendirilecektir.
2. Türkçe ve İngilizce Özetler (150-300 kelime) ve anahtar kelimelerden oluşan bildiri
özet çalışmaları e-posta yoluyla gönderilecektir. (bolgeselsorunlar@gmail.com)
3. Bildiri tam metinlerinde çalışmanın Türkçe adı, özet, anahtar kelimeler (En fazla 3
adet), çalışmanın İngilizce adı, Abstract, Key Words ve çalışmanın kendisi sırasıyla
yer almalıdır.
4. Sunuş için kabul edilen bildirilerin programa alınabilmesi için yazarlardan en az
birisinin kayıt yapması gerekir.
35. Bildirili veya dinleyici olarak kayıt yapanların 75. TL kayıt ücreti yatıracaklardır
(Hesap No: Garanti Bankası, Kahramanmaraş Şubesi (118) 62998411)
6. Sunulan bildiriler “Bildiriler Kitabı” olarak basılacağı gibi, hakemlerden olumlu görüş
alınarak güncellenmiş çalışmalardan konulu editörlü kitaplar da hazırlanacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here