IGEDER (İstanbul Gönüllü Eğitimciler Dernegi)

İGEDER Eğitim Akademisi olarak, eğitim fakültesinde okumakta olan öğretmen adaylarının meslekte derinleşmelerini sağlayacak seminerlerin ve okumaların yanında, öğretmenliği yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri uygulamalı çalışmalar da yapıyoruz. Öğretmen adaylarının yönetim, organizasyon, problem çözme vb. becerilerini geliştirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olmalarını teşvik ediyoruz.

Adayların uluslar arası görgüsünü artırmak amacıyla proje çalışmalarına katılmalarını; okulu, sınıfı, öğretmenler odasını ve öğrencileri daha yakından ve daha derinlikli tanımaları için eğitim kurumlarında öğretmenlik stajı yapmalarını sağlıyoruz. Geleceğin öğretmenlerinin araştırma geliştirme kurumlarında staj yapmaya teşvik ediyoruz.

İGEDER Akademi projelerine katılan eğitim fakültesi öğrencilerine “proje destek bursu” da veriyor. Onlara yurt içi ve yurt dışı geziler hediye ediyoruz. İGEDER Eğitim Akademisi yeni dönemde (9. ve 10. dönem) siz öğretmen adaylarını bekliyor.

Siz de çevrenizdeki, Eğitim Fakültesini kazanmış veya Eğitim Fakültesinde okuyan yakınlarınızı İGEDER Eğitim Akademisi’ne yönlendirebilirsiniz.

Başvurular 30 Eylül’de sona erecektir.