İÇDAŞ “Çanakkale” Ulusal Fotoğraf Yarışması

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
“Çanakkale 2015” Ulusal Fotoğraf Yarışması

1. Yarışmanın adı: “Çanakkale 2015”;

2. Yarışmanın konusu: Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı’nda Tarih, Doğa, Kent ve Turizm Fotoğraf Yarışması’dır.

3. Yarışmanın amacı: Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı itibariyle tarih, efsaneler, doğa ve turizm kenti olan Çanakkale’nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasında fotoğraf sanatının görsel dilinin katkı sağlaması ve Çanakkale’nin görsel belleğinin oluşturulmasıdır ve konusu Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı bağlamında Çanakkale’nin tarihi, doğal, turistik zenginlikleri ile iş ve kent yaşamıdır.

4. Yarışma Sekreterliği:
Ad Soyad : Zeynep Aslan
Telefon No : 0533 429 26 51
0212 604 04 04 / 0514
Faks No : 0 (212) 550 20 24 – 651 97 89
E-posta Adresi: zeynep.aslan@icdas.com.tr
Adres : İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A. Ş.
Güneşli Mah. Deve Kaldırımı Cad. No: 21 34212
Bağcılar / İSTANBUL
Fotoğraflar yukarıdaki Yarışma Sekreterliği adresine, son teslim tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilecek ya da posta/kargo ile yukarıda belirtilen adrese teslimat en son katılım tarihi saat 17.00’de olacak şekilde gönderilecektir.

5. Yarışma, Sayısal/Dijital (Siyah-Beyaz veya Renkli) dalda düzenlenmiştir:

6. Ödüller:
Birinci : 5.000 TL
İkinci : 4.000 TL
Üçüncü : 3.000 TL

Özel Ödüller:
Havadan Çanakkale temalı Özel Ödül : 1.000 TL
Çanakkale’de Turizm temalı Özel Ödül : 1.000 TL
Çanakkale’de İş Yaşamı temalı Özel Ödül : 1.000 TL
Çanakkale Savaşları ve Kahramanlar temalı Özel Ödül : 1.000 TL
Troia ve Destanlar temalı Özel Ödül : 1.000 TL

7. Yarışma Şartnamesi
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışma İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A. Ş. çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında ülkemizde yerleşik tüm fotoğrafçılara açıktır.
 Yarışma sayısal daldadır. Yarışmaya baskı ve e-posta ile gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak fotoğraflar renkli ya da siyah – beyaz olabilir. Fotoğraflar, CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilecektir.
 Yarışmaya en fazla 4 (dört) eser gönderilebilir.
 Fotoğraflar kısa kenarının çözünürlükleri en az 2400 pixel, 300 dpi çözünürlükte ve en yüksek sıkıştırma kalitesi (12) ile kaydedilmelidir.
 Fotoğraflar kenarlarında çerçeve/paspartu veya boşluk olmadan gönderilmelidir.
 Fotoğraflara renk/ton düzeltmesi dışında herhangi bir dijital müdahale yapılamaz. Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne / objenin eklendiği / çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 Yarışmada ödül alan fotoğrafların yanı sıra sergilenmeye layık görülen fotoğraflar seçilecektir. Ödül alan fotoğraflarla birlikte toplam en fazla 35 (otuzbeş) adet fotoğraf sergilenecektir.
 Yarışmada sergilenmeye layık görülen fotoğraflar için eser sahibine düzenleyici kurum olan İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. tarafından (Bundan böyle İÇDAŞ A.Ş. olarak anılacaktır) eser başına 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) ödenecektir.
 Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye layık görülerek satın alınan eserlerin yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahibiyle birlikte İÇDAŞ A.Ş.’ye ait olacaktır.
 Ödül alan eserler ile sergilenmeye layık görülerek satın alma uygulanan fotoğraflar kurum tarafından hazırlanacak takvim, broşür, afis, web sayfası, kartpostal, kitap ve dergilerde tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismi ile birlikte süresiz olarak teşhir edilebilir ve kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden yahut işbu şartnamede belirtilen satın alma ücretinden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 Planlanan sergi için ödül, özel ödül ve sergileme/satın alma alan fotoğraflar İÇDAŞ A.Ş. tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İÇDAŞ A.Ş. arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda süresiz ve eser sahiplerine herhangi bir ücret ödenmeksizin yer alabilecektir.
 Fotoğrafların daha önce hiçbir yarışmada kullanılmamış ve dolayısıyla ödül (derece, mansiyon, özel ödül ve sergileme) almamış olması gerekir. Daha önceden başka bir yarışmada kullanıldığı tespit edilen fotoğraflar yarışmadan men edilir ve ödül aldığı tespit edilen eserin aldığı ödül iptal edilir.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek seçici kurulu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan;
Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunanlar kural ihlali yapmış kabul edilir.
 TFSF ilkeleri doğrultusunda haklarında kural ihlali nedeniyle 1 (bir) yıl kısıtlılık kararı verilmiş kişiler yarışmaya katılamaz. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri uyarınca süresiz olarak kısıtlanır.
 Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 Yarışma sonunda şartnameye uymayan eser / eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İÇDAŞ A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.
 Ödül alan fotoğraflar, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) web sayfası http://www.tfsf.org.tr adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A. Ş.’nin web sayfasında (http://www.icdas.com.tr) adresinde yayınlayacaktır.
 Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

8. Eserlerin Gönderilmesi ve İadesi:
 Başvuru Formu noksansız doldurulmalıdır.
 Katılımcı kendisine 6 (altı) rakamdan oluşan bir rumuz seçmelidir.
 Fotoğraflar, “rumuz + sıra no”su ile adlandırılmalıdır. 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu örneğin; “012345” ise rumuza sıra numarası eklenerek adlandırılmalıdır: 012345-1, 012345-2 gibi… Katılımcı Başvuru Formu’ndaki ilgili alana bir eser adı koymalıdır.
 Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir. Kayıtlar “Başvuru Formu”ndaki sırada ve aynı adlandırma ile yapılmalıdır: 012345-1.jpg, 012345-2.jpg gibi…
 Kayıt yapılan CD/DVD üzerine sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılacaktır. Katılımcı ismi yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır. Başvuru Formu’nun ayrıca CD/DVD’ye kaydedilmesi gerekmemektedir.
 Şartnamenin son sayfasında bulunan “Başvuru Formu” eksiksiz olarak doldurulmalı ve CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfa konularak bu zarf üzerine katılımcının 6 (altı) rakamlı rumuzu yazılmalıdır.
 Bu (CD/DVD ve Başvuru Formu’nun içinde olan) zarf, başka bir kapalı zarfa konularak aşağıdaki adrese, son katılım tarihi olan 15 Ağustos 2014 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde posta/kargo ile gönderilmeli ya da Yarışma Sekreterliği’ne elden teslim edilmelidir. Kurumumuz posta/kargodaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz.
Çanakkale 2015 Ulusal Fotoğraf Yarışması
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A. Ş.
Güneşli Mah. Deve Kaldırımı Cad. No: 21
34212 Bağcılar / İSTANBUL

9. Seçici Kurul (Jüri):
Ömer Gemici Fotoğraf sanatçısı
İzzet Keribar EFIAP, Fotoğraf sanatçısı
Aykan Özener Fotoğraf sanatçısı
Ozan Sağdıç Devlet sanatçısı
İbrahim Zaman Fotoğraf sanatçısı
Seçici kurul en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Firdevs Sayılan

10. Yarışma Takvimi:
Duyuru Başlama Tarihi : 15 Ocak 2014
Son Katılım Tarihi : 15 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 01 Eylül 2014
Sonuç Bildirim Tarihi : 03 Eylül 2014
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 15 Eylül 2014

11. Eserlerin Geri Gönderimi:
Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecek, TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca onaylanmıştır. TFSF Onay No: 2013/77

Yarışma Sekreterliği:
“Çanakkale 2015” Ulusal Fotoğraf Yarışması
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A. Ş.
Güneşli Mah. Deve Kaldırımı Cad. No: 21
34212 Bağcılar / İSTANBUL