I. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu

Kayıt Bilgiler
Uşak Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 28-29-30 Mayıs 2014 tarihinde “Yeni Medya ve Kadın” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir.
Düzenlenecek olan bu sempozyuma davet etmek bizler için bir onur kaynağıdır
Şüphesiz ki medya; bireyde tutum ve algı yaratmak ya da var olanı değiştirmek ve toplumsal değer yargılarını yeniden üretmek bağlamlarında oldukça kuvvetli ve önemli bir unsurdur.
Konvansiyonel medya alışkanlıkları günümüze kadar kavramsal ve kuramsal açıdan incelendiğindekadının varlığının, temsili bağlamında, erkek egemen bir dil hâkimiyetinde süregeldiğini fark etmek zor olmamaktadır.
Küreselleşmenin bir sonucu olarak teknolojik ilerleme ve değişim, bugün uluslar ötesi iletişimi mümkün ve kolay bir hale getirmiş ve literatüre “yeni medya” kavramını sokmuştur.
Yeni Medya kavramı halen tartışmaları sürmekle birlikte, medya ve iletişim alanına yeni teknolojilerin girmesi ve yaygınlaşmasıyla bilimsel bir açıklama getirilmesi zorunlu bir hal almış görece yeni bir alandır.
Günlük yaşamın vazgeçilmez ritüellerinden biri haline gelen yeni medya kullanım pratikleri, bu medya dilinin içeriğine maruz kalanlar, bu medyayı üreten ve istihdam olunan kişiler, temsil çeşitliliği, bilgiden bilgiye atlayarak doğruya yahut yanlışa ulaşılabilirliği,interaktivitesi ve kitle kaynaklılığı gibi parametreleri dikkate alındığında, kadın için yepyeni bir ortam ve ufuk oluşturmaktadır.
Anlatı stratejilerini ve yapılarını değiştiren yeni medya,içeriğindeki şiddet, pornografi ve ahlaki yozlaşma gibi konvansiyonel medyanın da sahip olduğu olumsuzluklarla birlikte kadına özgürce kendini ifade edebilme alanları da yaratmaktadır.
Sempozyumun amacı, yeni medya anlatı yapıları, söylemleri, içerikleri bağlamında kadının toplum içerisinde görünürlüğünü artırmak, kendisini kendi yarattığı söylem üzerinden değerlendirebilecek kitlelere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla konuya teorik farklı bakış açıları getirebilmektir.
Bildiriler kitap halinde basılacaktır ve seçilen bildiriler uşak Üniversitesi sosyal bilimler dergisinde yayınlanacaktır.
Sempozyum dili Türkce ve Ingilizcedir. Bildiri sahipleri her iki dilde özet gönderip sunup yapabilirler.

ALT BAŞLIKLAR

Yeni Medya ve Sosyal Değişim
Sosyal Network
Dijital Hikaye Anlatımı
Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler
Sosyal Medya ve Demokrasi Sosyal Medya ve Siyasal Katılım
Toplumsal Bakış ve Eleştiri
Anlatı Dünyası Gerçeklik ve İmaj
Eski ve Yeni Medya Ne Değişti?
Dijital Aktivizm Yeni Medya ve Toplumsal Cinsiyet
Yeni Medya Ortamı Anlatı ve Söylem
Dijital Reklamcılık
Alternatif Söylem
Viral Reklamcılık/Viral Pazarlama Üretici/İzleyici/Tüketici Olarak Kadın Dijital Oyun Endüstrisi
Masaüstü Yayıncılık
Radyo Podcast

Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Meral ÖZÇINAR EŞLİ
Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KILIÇARSLAN
Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat SEZGİN
Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Önder DENİZ
Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Polat CAN
Uşak Üniversitesi
Uzm. Ali MUTLU
Uşak Üniversitesi
Uzm. Aslıhan ŞAHİN
Uşak Üniversitesi
Türkan BATUR
Uşak Üniversitesi

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi 28-29-30 Mayıs 2014
Bildiri Gönderme Tarihi 1 Şubat 2014
Kabul Edilen Bildirilerin Yayınlanması 1 Nisan 2014
Tam Metnin Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2014

Adres Bilgiler

UŞAK ÜNİVERSİTESi
izmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü A Blok Kat 4 UŞAK

Telefon : 0.276.221 21 70
Çağrı Merkezi : 444 40 64
E-Posta : [email protected] | [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.